Activiteiten:

NL UK

  Dit zijn de activiteiten die de Leiden-Oxford-Link
hebben georganiseerd of  waarbij zij betrokken waren.

       

     Agenda 2022

          Jeugdorkest Rijnstreek

          Het Meibezoek van onze Vrienden uit Oxford.:

          Verslag Roelof Hol: Oxford op bezoek in Leiden mei 2022
                                 Officiële onthulling boom 5 mei 2022
                                 Chairmansreport Roelof Hol
                                 Chairmansreport John Chipperfield

 

      Agenda 2021 

            Helaas, konden door Corona geen echte activiteiten plaatsvinden,
            behalve on line:

      Agenda 2020

              Helaas, konden door Corona geen echte activiteiten plaatsvinden,
              behalve on line:
              Women and Photography exibition

       Agenda 2019

              Meibezoek 2019
              Speech Menno Fitski

      Agenda 2018:

              Remembrance weekend Oxford
                                                                 Verslag Eveline en Menso Giesbert
                                                                 Verslag Roelof Hol
                                                                 Dinnerspeech Roelof Hol
                                                                              
              Voetbaltoernooi UVS in Oxford              
              Bike-Event 2018
              Verslag Mara Smeel Folkatron              
              Bedankbrief Lord Mayor
              Meibezoek 2018
              Speech AnnDiner May 2018

      Agenda 2017:

                Remembrance weekend Oxford
                Mozaiek Leiden Square
                                                     Janneke Ottevanger
                                                     John Chipperfield
                Bike-Event 2017
                                         Aat Smits
                                          John Chipperfield
                                          Bram Danen

              Oxford-Leiden Bike ride
              Meibezoek 2017  
              Toespraak Roelof Hol bij Diner

2022

Gelukkig,
er kunnen er weer echte activiteiten plaats vinden
beginnende met:

Concert Jeugdorkest Rijnstreek


De Stedenband Leiden – Oxford en het Jeugdsymonieorkest Rijnstreek

Vlak ná de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd tussen de steden Leiden en Oxford een vriendschapsband gesmeed. De initiatiefnemers waren van mening dat de intense (vooral illegale) contacten die tijdens de oorlog tussen inwoners van beide steden waren ontstaan, ook ná de oorlog voortgezet zouden moeten worden. En dit alles bovendien  onder het gezamenlijk gevoelde en beleefde motto: “Dit nóóit meer!!”.

De Stedenband tussen Leiden en Oxford bestaat anno 2022 nog steeds, de vriendschap is springlevend. Het feit dat beide steden punten van overeenkomst vertonen is hier niet vreemd aan. Zo herbergen Leiden en Oxford beide bijvoorbeeld de oudste universiteit van het land. In het kader van de vriendschapsrelatie hebben in de loop der jaren  talloze uitwisselingen plaatsgevonden tussen allerlei clubs, sportverenigingen, instellingen, scholen, musea, koren, orkesten en wat die meer zij uit beide steden. De vriendschap en herkenning van de onderlinge verwantschap was én is hierbij steeds Leitmotiv. En dit alles nog afgezien van het feit dat ontmoetingen tussen bestuurders van beide steden ook jaarlijks plaatsvinden. Zo is een officiele afvaardiging vanuit het stadsbestuur van Oxford jaarlijks in Leiden aanwezig bij de 4 mei herdenking en bij de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei. Andersom is een Leidse delegatie jaarlijks in Oxford aanwezig bij de viering van “Remembrance-day”.

De Stedenband Leiden Oxford is bijzonder blij met en vooral trots op het initiatief van het Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek (JSR) om deel te nemen aan het tri partite project “Twin City Tour”. Tri partite omdat ook de Duitse met Oxford bevriende stad Bonn participeert. In het project “Twin City Tour” werkt het JSR samen met een koor uit Oxford en een koor en een orkest uit Bonn. In alle 3 de steden zullen gezamenlijke uitvoeringen worden gegeven. Van 15 t/m 18 mei verblijft het JSR in Oxford voor een spetterende uitvoering in Oxford’s Townhall.

Alle betrokkenen bij en niet in de laatste plaats het bestuur van de Stedenband Oxford wenst alle musici in het orkest en dirigent Mark Tempelaars alle success toe bij dit geweldige event! Of afstand applaudisseren we mee, niet alleen nadat de laatste klanken van Haydn’s “Die Jahreszeiten” zullen zijn uitgestorven, maar nú al voor het loutere feit dat het orkest in Oxford acte de présence geeft.

Geweldig!!

En tenslotte: voor ieder die dit leest: houd vooral de avond van 2 juli vrij. Dan vindt in onze eigen Hooglandse kerk de Leidse uitvoering plaats. Een niet te missen gebeurtenis!

Dit concert wordt, naast de Stedenband Leiden – Oxford, overigens ook mogelijk gemaakt door de Van der Mandele Stichting, de Hondiusstichting en de Stichting Utopa.

Over vriendschap en samenwerking gesproken!!

drs. Corné Buijs, secretaris/penningmeester van de Stichting Stedenband Leiden – Oxford.


Meibezoek 2022


Verslag van Roelof Hol

Oxford op bezoek in Leiden mei 2022
Na twee jaar ‘rust’ was het in de week van 2-6 mei 2022 weer zover: het jaarlijkse bezoek van de delegatie van onze
zusterstad Oxford kon weer doorgaan. Vijf van onze Vrienden uit Oxford kwamen naar Leiden voor de gebruikelijke
vaste onderdelen van het uitwisselingsprogramma. Helaas was de Lord Mayor op het laatst verhinderd, maar de voorzitter
van het Oxford-Leiden Committee, John Chipperfield, verving hem met verve. Op 3 mei vergaderden beide besturen over het programma van de stedenband in de nieuwe locatie van het stadskantoor, Level. Zo bespraken we in aanwezigheid van twee
leden van het bestuur, de naderende uitvoering van het Jeugd Symphonie Orkest rijnstreek die medio juni in Oxford, op
2 juli in de Hooglandse kerk en in augustus in Bonn, een andere zusterstad van Oxford de Vier Seizoenen zullen uitvoeren. De dag erop stond in het teken van de Dodenherdenking. Eerst legden de bezoekers uit Oxford een bloemstuk namens de stad Oxford bij de Haagsche Schouw, evenals de bekende poppy krans namens het Oxford-Leiden Committee. “s Avonds woonden
zij de herdenkingsdienst in de Pieterskerk bij om daarna weer een bloemstuk en een poppy lrans bij het Herdenkingsmonment bij Molen de Valk te leggen. Tussen de officiële aangelegenheden door was er tijd voor afspraken met locale contacten over
bijvoorbeeld het optreden van de band Amigo in Oxford.
Op 5 mei vond de keer op keer door Corona uitgestelde ceremonie van het planten van de haagbeuk in het Singelpark ter
gelegenheid van 75 jaar stedenband Leiden-Oxford plaats. De haagbeuk is gekozen, omdat deze boom in Oxford de grens
markeert tussen de grote weide van één van de bekendste colleges van Oxford, Christ Church, en het stedelijk gebied. De bestuurders van dit college willen deze weide behouden en niet voor bijvoorbeeld de bouw van (dure) huizen aan de Thames. Bovendien, de koeien die er grazen leveren de melk die de studenten van het College bij hun ontbijt krijgen. De onthulling van
de plaquette door burgemeester Lenferink en John Chipperfield namens de stad Oxford kreeg een muzikale omlijsting door het optreden van de Band of Liberation. Na de ceremonie en aansluitend het bijwonen van de gebruikelijke overhandiging van de
Flame of Liberation in de Doezastraat genoot het meerendeel van de Leidse en Oxfords vrienden van een lunch bij De Vriend.
Onze burgemeester, de voorzitter van het Oxford-Leiden Committee en de ( inmiddels oud-) voorzitter van de stedenband in
Leiden, Roelof Hol, liepen een ‘walking lunch’ over de wandelroute in het Singelpark. Aan het eind evan de middag verzamelden
de beide besturen met hun partners zich bij ‘’een van de bestuursleden van het Leidse bestuur thuis voor de social evening. Ook enkele Leidse vrienden van de link waren daar aanwezig. Daarmee kwam een einde van dit eerste post-Coronabezoek.
Het Leidse bestuur hoopt dit najaar in november af te reizen naar Oxford voor het gebruikelijke tegenbezoek.
Roelof Hol
Oud-voorzitter Stichting Stedenband Leiden-Oxford
Nieuw bestuursleden Stichting Stedenband Leiden-Oxford
Bij de gezamenlijke vergadering op 3 mei 2022 maakten twee nieuwe bestuursleden van het Leidse bestuur hun opwachting: Nadine Akkerman, associate professor bij de vakgroep Engelse taalkunde aan de Universiteit Leiden en auteur van onder meer de recent verschenen biografie over Elizabeth Stuart trad aan als nieuwe voorzitter. Ook heeft het bestuur een nieuwe secretaris-penningmeester, Corné Buijs, gepensioneerd econoom en voordien werkzaam bij de universiteit van Amsterdam. Elders op de site kunt u meer informatie over deze twee nieuwe bestuursleden lezen. De oud-voorzitter Roelof Hol blijft nog wel betrokken bij de
activiteiten van de stedenband, maar dan als adviseur van het bestuur. Het vierde lid is Menno Fitski (Rijksmuseum)
die al geruime tijd zitting heeft in het bestuur.
Het vorengaande betekent dat we op 3 mei ook formeel afscheid namen van Riet Aalders, sinds jaar en dag, ergens begin jaren 80 betrokken geraakt, secretaris, Janneke ottevanger, penningmeester, Menso Giesbers, eertijds penningmeester en laatstelijk web coördinator en Ab Kersten, ook oud-voorzitter van de inmiddels opgeheven Vrienden van Oxford. Intern had het bestuur hen al uitgezwaaid tijdens een High Tea begin maart in het Pakhuis. Bij de gelegenheid kregen de aftredende bestuursleden een speciaal vervaardigde schaal, gemaakt door Harriet Fitski van The Tulip & The Butterfly.
Het nieuwe bestuur zoekt overigens nog enkele geïnteresseerden voor deelname aan het bestuur.
Aanmelden kan via voorzitter@leiden-oxford-link.nl
Zie ook bij Nieuws : Nieuwe bestuursleden in 2022Roelof Hol
Adviseur bestuur Stedenband Leiden-Oxford

Officiële Onthulling boom

Stedenband Leiden-Oxford (meer dan) 75 jaar vriendschap 1946-2022


In 2021 bestond de stedenband Leiden-Oxford 75 jaar. Opgericht in maart 1946 om de gruwelen van de 

tweede wereldoorlog achter ons te laten en de blik op de toekomst te richten. Albert Milhado, op tijd gevlucht naar 

Engeland en actief bij radio Oranje, was één van de initiatiefnemers. Vele Leidenaren hebben in de afgelopen 75 jaar 

Oxford, vaak voor het eerst, bezocht: als sporter, als vertegenwoordiger van een culturele vereniging of instelling, 

als kunstenaar, als musicus of als politicus of ambtenaar. De vriendschapsbanden die voortkwamen en -komen uit het 

werk van de stedenband leidden tot vaak langdurige relaties, zelfs huwelijken, precies zoals Milhado het bedoelde. 

En de huidige toestand in de wereld maakt dat die banden nog steeds nodig zijn. Daar verandert Brexit en hopelijk 

ook de huidige toestand in Oekraïne niets aan.

Om de doelstellingen van de oudste en nog actieve stedenband in Nederland te benadrukken besloot de stad 

Oxford om voor het prachtige Singelpark in haar zusterstad een boom te schenken. Op 5 mei 2022 vindt de 

officiële onthulling van de plaquette bij de boom plaats.


Achtergrond informatie over de Stedenband Leiden-Oxford boom in het Singelpark


De keuze voor en de uiteindelijke plaatsing van deze boom kent, mede vanwege de Corona pandemie, een lange 

voorgeschiedenis. De te kiezen boom moest een duidelijke relatie hebben met Oxford. Uiteindelijk is gekozen voor 

een haagbeuk. De haagbeuk vormt in Oxford de scheiding van de bekende meadow van één van Oxfords bekendste 

universitaire colleges, Christ Church, met de Thames en het stedelijk gebied. Door deze “grensbomen” behoudt de

meadow zijn groene karakter en wordt zij ‘bewaakt’ tegen begerige blikken van projectontwikkelaars die dit gebied 

zouden willen bebouwen. De koeien die op de meadow grazen leveren bovendien de melk die de studenten van 

Christ Church iedere ochtend bij hun ontbijt krijgen.

In Engeland is het hout sinds de romeinse tijd in gebruik als juk voor ossenkarren. Horn betekent ‘hard’ in het 

Oud-Engels en ‘beam’ staat voor het toom waarmee de ossen werden ingespannen. In mei bevestigt men takken van de 

boom boven de deur van een geliefde.

Om praktische redenen is deze boom in Nederland aangeschaft. Bij nader onderzoek door ons zustercomité in Oxford 

bleek dat bij Engelse boomkwekerijen het grootste deel van de bomen uit Nederland geïmporteerd is. Kwekerij Esveld 

uit Boskoop heeft de haagbeuk geleverd (en er tijdens de Corona pandemie lang op gepast).

De Carpinus betulus is een boom met een grote eironde kroon. De kroon kan wel een diameter van 8 meter bereiken. 

Hij kan een hoogte bereiken van meer dan 20 meter.


Informatie van de Bomenstichting

Haagbeuken vormen samen met onder meer de elzen, berken, hazelaars en hopbeuken de berkenfamilie, de Betulaceae. De haagbeuk kent 40 soorten. De gewone haagbeuk is inheems en als enige vaak aangeplant. Haagbeuken zijn nauw verwant aan hopbeuken (Ostrya) en lijken hier ook veel op. Uit genetisch onderzoek blijkt dat de hopbeuk zo nauw verwant is aan 

de haagbeuk dat invoeging in het geslacht van de haagbeuken gerechtvaardigd zou zijn.
Car betekent in oud-Keltisch 'hout', en pin betekent 'hoofd' of 'kop', mogelijk verwijzend naar het harde hout. Er zijn overigens meerdere theorieën over de betekenis van deze naam. Haag betekent 'laag geboomte' of 'struikgewas'. Verwant aan de beuk zijn ze zeker niet, maar ze werden vóór de tijd van Linnaeus wel als een soort beuk gezien. De bloeiperiode is in april.

Vanwege de kleine afmetingen van de stammen wordt het hout niet in grote hoeveelheden verhandeld. Het is keihard en licht 

van kleur, daarmee uitstekend geschikt voor hakblokken en snijplanken. Slagershakblokken bestonden vroeger altijd van 

haagbeuken, ook wel steenbeuken genoemd.


Roelof Hol, voorzitter Stedenband Leiden-Oxford


Oxfordboom, Bomen en Vriendschap door Rinny E. Kooi van de Vrienden van het Singelpark

     “Vrienden zijn als bomen: 
Ze wachten tot je nog eens langskomt
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft,
ook na maanden afwezigheid, kan je de draad weer opnemen,
omdat ondertussen niets werd afgebroken.
Vrienden zijn als bomen, op een goede afstand
van elkaar geplant zo moeten ze elkaar niets betwisten.
Ze kennen ook geen afgunst maar nodigen elkaar uit om hoger te groeien.
Vrienden zijn als bomen en bomen buigen niet maar ze wuiven!”Wat Eugeen Laridon (1929-1999) verwoorde in dit gedicht past goed bij deze Oxfordboom. Een boom plant je niet om 

snel na de aanplant weer te kappen. Een boom is iets wat je langdurig wilt kunnen bezoeken. We willen hem bezoeken en 

dan aan vriendschap denken, in dit geval aan de vriendschap tussen Oxford en Leiden.

Het is een soort waarin vogels voedsel kunnen vinden in de zaden en diverse larven of rupsen van de bladeren eten. 

Zelfs veldmuizen eten van de zaden. Maar bovenal, gezien de verspreiding in Europa en West-Azië ook een boom voor 

de toekomst. Hopelijk kan hij de opwarming van de komende jaren weerstaan!

Hopelijk is deze boom ook een Vredesboom die ons vreugde, vriendschap en blijdschap brengt!


naar boven

Chairmansreport Roelof Hol


Leiden: chairmans report 2019 (May 2019-May 2022)
General remarks
· COVID reigned the last two years.
· Celebrations of the 75 year anniversary were limited to a Zoommeeting on April 2020 between
the Lord mayor of Oxford and Henri Lenferink, burgomaster of Leiden, the two chairmen and several offficials of both cities.
All agreed, the twinning between Oxford and Leiden is a an ‘eternal’ program
Program in detail:
· The program of exchange and other twinning activities came to a crushing halt due to the COVID lockdown..
But on two occasion we managed to participate in Oxford organised activities, but in a digital way.
First, the Oxford Photo festival in which Eelkje Colmjon participated. One of her photos even became
the trademark of the festival. The online exhibitons was visited by more than 30.000 visitors.
The second occasion was the video B Plus C presented for the Oxford dance festival.
· The Leiden-Oxford Committee used the period of the COVID lockdown to change the board.
A new chairwoman, Nadine Akkerman and a new secretary/treasurer, Corné Buijs, who just have introiduced themselves.
Menno and Roelof will stay on as members for the time being, but the search for new members will continue.
One of the KLICK members will act as an outside consultant.
· On March 7 we organised a High Tea for the board members that after so many years have laid down their
official position in the board: Riet, Joke, Menno and Ab. Of course they will still be active as friend of Oxford.
On that occasion they were presented with a specially designed bowl with inscription, made by Harriet Impey,
partner of our board member Menno Fitski.
· Laura Platte-Weiland succeeded Renate van Zalen as officer on the twinning program.
She is temporarily assisted by Fianne de Boer.
· It took a lot of effort to organise the famous (or renown) tree of friendship in te Singelpark.
ometimes it was working with Murphy’s law, but the day after tomorrow we will have our moment
when the plaque finally will be reveiled by both our city representatives.
· Commemoration services were due to COVID held on a very small scale.
· Exchanges: no news due to COVID. We keep the plans on the agenda, but will have to sort whether
plans are still active.
· The Rijnstreek Youth Orchestra planned a performance in Oxford, Leiden (July 2022) and Bonn.
Probably due to COVID alle preparations and fundraising activities came to a halt, at least the Leiden
Committee has no news since September 2021.
· New possibilities: The Leiden based English Choir will celebrate their anniversary in 2023.
They are looking for possibilites to ‘do something’ in Oxford.
· May the tree symbolise the new road ahead of the twinning program in these dire time
Leiden, May 3 , 2022/rch

naar boven

Chairmansreport John Chipperfield

Oxford chairman's report
Lord Mayor.
It's our first visit to Leiden since 2019 and it's good to be back.
Last year, of course, was our 75th anniversary and it was a pity we weren't able to celebrate
it as we planned. The only events that survived were a very successful art exhibition
promoted by our specialist artist Clare Carswell and those we organised across our
Remembrance weekend in November - our wreath-laying ceremonies in Leiden Square
(with the bonus of a choir) and in St Giles, and our annual dinner, sadly without anyone
from Leiden.
So we’re pleased to be back and to be unveilinbg on Thursday
the plaque on the site of the anniversary hornbeam tree in your new park.
Events coming up.
We have your Amigo band playing in Oxford on Saturday, 28th May.
They will perform in our Leiden Square at Ham and at the Oxford Botanie Garden at 2.30pm.
They have chosen comfort - they are staying at a hotel on the outskirts of Oxford,
rather than the less luxurious Oxford Youth Hostel or Hill End Camp.
Getting a coach through the restricted streets of Oxford is not that easy these days -
we've had to apply for all sorts of permits to avoid getting penalties.
But we are looking forward to a very good day of music .
The next event is the dance and music festival which we'll come to later on the agenda.
After that, we have the delayed 400th anniversary celebrations at the Oxford Botanie
Garden. A seminar is planned with directors of similar gardens in our other twin cities on Saturday, 16th July.
It hasn't yet been confirmed, but it is hoped that your director, Paul Kessler, will attend.
One big debate going on in Oxford at present is the council's decision to suspend its twin
city link with Perm in Russia because of the Ukraine invasion. Some for, some against.
The name ‘Perm’ has been removed from the signs listing our eight twin cities as you come inte the city.
Finally, a warm welcome to Nadine and your new committee members -
we look forward to working with you outr chalenge too.
Thanks in particular to Roelof for all his hard work over the past few years as chairman.
We know he has not been in the best of health recently, but we are delighted,
to see he's recovering and plans to continue to support the Link. Our thanks too to all the
ether committee members who have worked for hard for the Link and are now stepping down.naar boven

2021

Meibezoek 2021

Helaas, konden door Corona geen echte activiteiten plaatsvinden,
behalve on line.

2020

Meibezoek 2020

Helaas, konden door Corona geen echte activiteiten plaatsvinden,
              behalve on line:

Women and Photography exhibition 2020


Dear All
You are receiving this because you are on the Oxford-Leiden twin city link email list.
The attached is a virtual exhibition entitled ‘Women and Photography’. All Oxford’s twin city organisations were invited to take part.
The exhibition was due to be mounted in various venues around the city this autumn, but because of coronavirus,
it was decided to put it online. I hope you enjoy the images.
John Chipperfield,
Chairman, Oxford-Leiden Link
 
I hope you are all well. This is the link ( URL below ) to the twin cities' Women and Photography exhibition,
including the entries from Eelkje Colmjon, Leiden's official city photographer. I think you'll agree there are some stunning and thought-provoking pictures among them. Please pass the details to any friends you think may be interested.

Meibezoek 2019 


Op 2 mei kwamen er weer een aantal gasten uit Oxford voor de jaarlijkse dodenherdenking en de 5 Mei viering.
Door ziekte en andere zaken waren het er een stuk minder dan andere jaren.
We hopen dat ze er volgend jaar weer bij zijn.

Wij hebben onze gasten verwelkomd bij La Place langs de A4 met een hapje en een drankje,
waarna zij naar hun hotel of gastgezin gingen.
3 mei was een dag waarop iedereen met zijn of haar gast(en) het een en ander gingen doen.
4 mei stond geheel in het teken van de dodenherdenking bij de Haagsche Schouw en bij Molen de Valk.

Om 3 uur 's middags, was de herdenking bij het Haagsche Schouw, waarbij de stoet voor het eerst vertrok
van hotel/restaurant het Haagsche Schouw.'s Avonds was eerst de herdenkingsdienst in de Pieterskerk met een herdenkingstoespraak van Ad van Liempt
over een van de ongestrafte oorlogsmiddadigers.
Na de dienst was er de stille tocht naar het bevrijdingsmonnument bij Molen de Valk waar door de burgemeester
uit Leiden en uit Oxford kransen werden gelegd eveneens door een aantal van onze gasten namens de British Legion..


Na het officieele gedeelte en het defile langs het Bevrijdingsbeeld, was er voor de gasten uit Oxford en
hun gastheren/vrouwen een Social Evening bij een van onze gastheren/vrouwen Menno en Harriet Fitski.

Op 5 mei
waren op diverse plekken activiteiten, waaronder de aankomst op de Doezastraat van de lopers
uit Wageningen, waarna het Bevrijdingsvuur werd ontstoken.

's Avonds was er voor genodigden het traditionele diner, ook dit keer weer in Brasserie Cronestein.Er waren speeches van wethouder Mw van Delft, de Lord Mayor van Oxford, John Chipperfield
en Menno Fitski(zie hieronder zijn speech).
Er werd ook door 2 bestuursleden van de studentenorganisatie AEGEE in samenwerking met
Renate van Zalen van de Gemeente Leiden een klein onderzoekje gedaan naar hoe men over
de  stedenband denkt en de toekomst en verjonging van de deelnemers.
(Hierover zal nog nader bericht volgen).

Op 6 mei was het weer tijd voor onze gasten om te vertrekken.
Gezien de tijd van vertrek werd er al na het diner afscheid genomen en gezegd dat we elkaar hopelijk binnenkort weer zien.
Misschien in november?

 naar boven

Speech Menno Fitski

It is a well-known fact that the twinning link is the product of friendship. This was of particular relevance at the time 

of its foundation, directly after the war, but it has remained a steady ingredient of the link for the many decades since. 

When we look at the photographs of bygone days, we see friendship expressed on happy faces. Every time we have 

all met, during the years I have served on the board, I have seen this same expression and been struck by how 

wonderful it is.

On a personal level, my life would have been very different without the friendship between cities, 

the friendship between nations. In 1991, I went to study in Oxford on the European Exchange Programme Erasmus, 

which would never have been possible otherwise. 

In the end, is it why I became a museum curator, but by far the most 

important result was that I got to meet the daughter of my supervisor 

and love of my life, Harriet

It is fair to say that I  owe pretty much everything to this friendship

The nature of the UK-Dutch political relationship is now being debated, but I am certain that one thing will and 

must stand: friendship. Friendship is strong, it can withstand the test of time. 

Friendship is flexible, it can adapt, particularly when times are difficult. Friendship is a precious thing; 

let us propose a toast to the friendship between us!Remembranceweekend Oxford 

November 2018


Verslag bezoek Oxford 

Eveline en Menso Giesbert

 

Ons verslag van Remembranceday in Witney

 

      Dit jaar was Remembranceday extra bijzonder, omdat het 100 jaar geleden is, dat de Eerste Wereldoorlog

       eindigde. Eveline en ik waren dan ook van plan om aan de activiteiten deel te nemen.

      Donderdag:

      Wij vertrokken met de Eurostar voor een reis van een paar uur naar Londen.

      

      Aldaar namen wij de bus naar Oxford en werden daar opgehaald door de familie Deaney, uit Witney

      die wij al meer dan 25 jaar kennen.

      Aangekomen in Witney, hebben we nog lang bij zitten kletsen en zij vertelden ons wat er in hun stad

      gedaan was om van deze herdenking een heel bijzondere te maken.

      Al maanden lang hadden heel veel dames uit Witney heel veel Poppies gehaakt, gebreid of genaaid.

      Zo hadden zij kilometers poppies aan elkaar gemaakt.

      Wij vonden dit zo bijzonder, dat we hun herdenking graag mee wilden maken.

      Vrijdag was een “vrije”dag die we doorbrachten om lekker in Witney rond te neuzen.

       s`Avonds bezochten we weer de social evening in Kidlington.

      Zaterdag

      Deze dag begon met een bezoek aan het Leiden Square in Oxford.

      

      

      Daar ligt sinds vorig jaar een mozaïek gemaakt door Leidse en Oxforddiaanse kunstenaars.

      Hier werd een bloemenkrans gelegd door de burgemeester van Oxford en de vice-burgemeester van Leiden.

      Naast een paar korte toespraken werd daar ook het Nederlandse en het Engelse volkslied gezongen.

      Na afloop hiervan was er nog een ontvangst op het stadhuis van Oxford met hapjes en drankjes.

      Daarna hadden we nog genoeg tijd om lekker even rond te snuffelen in W.H. Smith en andere leuke

      winkeltjes.

      We moesten wel weer op tijd terug zijn in Witney om ons om te kleden voor het jaarlijkse diner bij

      de Golfclub in Kirlington.

       Ook dat was weer een leuke avond met lekker eten en speeches.

       Bij thuiskomst van het diner hoorden wij van onze gastheer, dat hij hoopte, dat er zondagmorgen om

       06.00 uur voldoende mensen zouden zijn om alles klaar te maken voor Remembranceday in Witney.

       Waaronder het ophangen van de duizenden gehaakte poppy`s aan bomen en banken.

       Wij hebben toen spontaan aangeboden om hem en de anderen te helpen om alles te versieren.

       Zondag:

       Toen wij op zondagmorgen om 5 uur wakker werden met regen dachten we in eerste instantie:

       waar zijn we aan begonnen.

        Gelukkig was het om 6 uur toen we begonnen droog en dat bleef zo.

        Het was alleen op allerlei plekken modderig, maar we hebben gewoon alles opgehangen aan

        lantaarnpalen, hekken, banken en huizen.

           Na een paar uur versieren hing alles en werden wij heel hartelijk bedankt door de dame die alles regelde.

        Daarna aan het ontbijt bij ons gastgezin en op weg  naar de ceremonie

        Bij daglicht zag het er fantastisch uit met al die poppy’s en wij voelden ons vereerd dat wij hier

        aan hadden mogen bijdragen.

        Na de ceremonie was er nog een kerkdienst voor bewoners van Witney en genodigden.

        De rest van de dag waren er allerlei activiteiten in de binnenstad.

 

        Maandag .

        Deze dag een beetje rustig aan en een autoritje gemaakt. s Avonds hebben wij ons bezoek afgesloten

        met een diner in een restaurant in de buurt samen met nog een bevriend echtpaar.

        Dinsdag:

        Om half 8 werden wij weer naar Oxford gebracht waar wij de bus naar Londen namen en in.

        Londen weer de Eurostar naar huis.

        Het was een erg leuk weekend met bijzondere nieuwe ervaringen.

        Ook de Eurostar is ons bijzonder goed bevallen.

                                                                                                            Menso en Eveline Giesbert

 naar boven

Verslag bezoek Oxford 8-12 november 2018

Dit jaar had het jaarlijkse bezoek van de Leidse stedenbandclub aan Oxford een bijzonder tintje. 

De herinneringsactiviteiten van het einde van de Eerste Wereldoorlog gaven het bezoek een passend karakter.

Onze burgemeester was verhinderd, voor het eerst in jaren, maar had een goede plaatsvervanger 

in de persoon van wethouder Yvonne van Delft.

Op vrijdag besprak ik met mijn host en collegevoorzitter, John Chipperfield, het programma van de beide stedenbandorganisaties bij een maaltijd in de Bell Inn in Hampton Poyle. Daarna gingen we naar 

de social evening in het politiebureau van de Thames Valley Police in Kidlington. 

Ik sprak daar onder meer met Clare Carswell van het Oxford Comité over de mogelijke uitwisseling van 

kunstenaars en over het North Sea Crossings project.

De gebruikelijke Joint Meeting van beide comités op zaterdag kon geen doorgang vinden. Yvonne, 

John en ik spraken in het Randolph hotel met twee vertegenwoordigers van de Oxford Rugby Club, 

Tony Tryer en Kevin Honner,  over een toekomstige uitwisseling met DIOK, waar Yvonne als vrijwilliger actief is
en haar kinderen lid zijn. Doel is om in 2019 een uitwisseling te organiseren.


Vervolgens gingen we naar het Leiden Square in de Westgate Mall voor de officiële kranslegging van beide comités,

speciaal dit jaar ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Yvonne van Delft legde een 

prachtige krans bij het vorig jaar door de gemeente Leiden geschonken mozaïek.


Yvonne en de Lord Mayor, Colin Cook, hielden een speech, waarin zij refereerden aan de verschrikkingen van de oorlog en 

de noodzaak om de banden tussen de steden levend te houden, ondanks de politieke verwikkelingen rond de Brexit.  

Ook Johan Rees-Schall vertegenwoordiger van de stedenband Oxford-Bonn hield een toespraak. 

Brian Hawtin, van het Oxford Comittee, legde de bekende poppy-krans. De kranslegging door Yvonne 

en de Lord Mayor van Oxford, Colin Cook, werd omlijst door een optreden van het  Cumnor Community Choir 

onder leiding van Voirrey Carr, secretaris van Oxford International Links.

De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van de beide volksliederen. Helaas moesten we vaststellen dat het mozaïek, vermoedelijk door bouwactiviteiten, beschadigd is. We hopen dat de stad Oxford, die het onderhoud verzorgt, 

de beschadigingen snel kan laten herstellen.

Na de officiële kranslegging ging een deel van het gezelschap naar het stadhuis waar zij een 

eenvoudige lunch kregen aangeboden. 

Een andere deel van het gezelschap kreeg een rondleiding 

door het Oxford Castle complex. Tijdens de rondleiding sprak ik met van oorsprong Nederlandse dominee 

Margreet Armistead over de mogelijkheden om een Leids muziek ensemble of koor te laten optreden in 

haar kerk van Littlemore om fondsen te kunnen verwerven voor de restauratie. De echtgenote van Colin Cook, 

werkzaam in het museum voor de roeisport in Henley, leidde ons ook rond in de voormalige gevangenis op het terrein, 

waarin nu een hotel is gevestigd. De cellen zijn nu veranderd in hotelkamers, een geslaagd voorbeeld van hoe een erfgoedmonument een tweede leven kan krijgen. Daarna kregen wij een lunch aangeboden in een soort 

Scandinavisch restaurant waar je vanaf de bovenste verdieping een prachtig uitzicht hebt over de stad. 

Na de lunch gingen Yvonne, John en ik naar St. Aldates Tavern, één van de drie rugby pubs in Oxford, 

voor het life bekijken van de testmatch van Engeland tegen Nieuw Zeeland. Spannend, zeker in het begin toen 

de Engelsen op 15-0 voor kwamen. De pub zat goed vol en dat leidde ook tot een klein ongeluk waarbij 

een pint bier over de tas van Yvonne en de broek van John werd gegooid vanwege het scoren door het Engelse team. 

Yvonne heeft de match daar uitgekeken, John en ik moesten eerder weg naar Kidlington.

‘s-Avonds vond het gebruikelijke Annual dinner plaats in de golfclub van Kirtlington. 

Naast de gebruikelijke gasten waren ook voormalig Lord Mayor, John Tanner en echtgenote aanwezig:

John is tegenwoordig voorzitter van een comité dat vanwege de Brexit de internationale positie van Oxford extra moet ‘verzekeren’. Ook de vertegenwoordigers van Bonn en van de nieuwe vriendschapsband tussen 

Oxford en Padua waren present (van de andere nieuwe stedenband van Oxford, die met Wroclaw was geen

vertegenwoordiger aanwezig). 

John trad op als ceremoniemeester, Yvonne en Colin hielden een speech, evenals ondergetekende. 

Tijdens mijn speech las ik een gedicht voor van de sergeant Leslie Coulson, gesneuveld aan het Sommefront in het najaar van 1916 (de volledige tekst is elders op de website opgenomen). 

Speciale aandacht 

was er voor de 92e verjaardag van 

Ann Spokes-Symons, 

oud-Lord Mayor en een trouwe 

fan van de 

Oxford-Leiden Link.

Zondag, 11 november, vond de jaarlijkse, officiële herdenking plaats bij het monument op St. Giles Road. 

Dit jaar was de menigte toeschouwers vanwege het feit dat 100 jaar geleden de eerste Wereldoorlog groter 

dan gebruikelijk. Ook hier legde Yvonne namens de gemeente Leiden een krans. Na de koffie in St. John''s College 

vertrok Yvonne naar het vliegveld en gingen John en ik naar de door Wyck Hill House in Burford-Stow (Gloucestershire) 

waar wij met een klein gezelschap een voortreffelijke lunch genoten. Rond half vijf waren John en ik in Eynsham waar 

wij een ontmoeting hadden met Ann Louise Avery en haar echtgenoot Steve om te spreken over het North Sea Crossings project voor 2020-2021. Dit project, waarin de Anglo-Dutch Historic Literacy tussen 1050-1688 centraal staat, biedt wellicht mogelijkheden om de Universiteitsbibliotheek van Leiden te laten deelnemen, samen met de Bodleian in Oxford. In het voorjaar van 2019 hopen we hierover verder te kunnen spreken. Na dit bezoek gingen wesnel naar Kidlington om naar het Remembrance concert in de Exeter hall in Kidlington te gaan. Dit concert, waar is ook bedoeld om fondsen te werven voor de link wordt uitgevoerd door de Kidlington Concert Brass band.

Op maandag 12 november vertrok ik richting London om een bezoek te brengen aan de speciale tentoonstelling 

over de Eerste Wereldoorlog in het Imperial War Museum. Een mooie ervaring.

Roelof Hol

Voorzitter Stedenband Leiden-Oxford

                                                   naar boven
                                                                                                                                                                                                                                         

Dinnerspeech

Lord Mayor of Oxford, Colin Cook, our alderwoman from Leiden, Yvonne van Delft and representatives 

from the other twinning cities of Oxford, Bonn and the recently twinned city of Padua.

It is tradition that the chairman of the Leiden-Oxford Twinning Committee gives a short speech at the annual 

dinner meetings. Being a historian by profession I usually take a historical context for my speeches. Last time, 

in May I spoke about heritage and legacy within the framework of the coming Brexit. Main conclusion: regardless 

of political and democratic decisions, twinning is about the relations between friends.

The Great War and aftermath

2018 is the last year that the anniversary of the Great War as an active war. Of course, next year we might have 

conferences etc. on the Peace Conference of Versailles and other European countries might give extra attention 

to the treaties that shaped their future within a new European framework, for example the treaty of Saint-Germain in 

1919 that shaped the future of the former Austrian-Hungarian Empire, and the treaties of Sevres (1920) and 

Lausanne (1923) that carved up the former Ottoman Empire.

But November 11, 1918 at 11 am the hostilities at the several theatres of the war ended: no more bloodshed, 

at least at the Western front, but internal wars in the newly formed Sovjet Union, Turkey etc. continued. Allied 

soldiers who survived the atrocities at the front could finally go home, a bit later than the original “planned” end 

around Christmas 1914. Countries could return to the pre-war state, but it soon showed that the newly created

situation in Europe and ones own country had changed drastically since 1913. In that sense, the saying of the former 

foreign minister of England, Viscount Edward Grey that “The lamps are going out all over Europe, and we shall not see

them lit again in our lifetime" proved to be true for more than 900.000 dead soldiers from the British Empire. Mourning 

and remembering would now take its course.

Within this short speech it would take too much of your attention to provide you with all the changes that came from the 

Great War, just one example the right for woman who had contributed so much effort in the war industry and civil services, 

to vote.

In this speech I would like to draw your attention to a cultural legacy of the Great War: numerous books in which 

military personal wrote down their experiences during the conflict. But also poetry benefited from the Great War. 

Allow me to read a poem by Leslie Coulson, a journalist and war volunteer from London who, after participating 

at several theatres of war, finally ended up at the Somme front as a sergeant in the 12th London regiment. 

He got killed there in September 1916. His father, a journal editor, published the poems of his son posthumously in 1917.  

One poem struck me in particular, being a good example of the feelings of a front-soldier who has seen so much 

agony during the war on the matter of the why-question of the conflict. In fact, it is an indictment to the politicians 

and military high-brass in his time who determined the conflict.

 

Who made the Law that men should die in shadows?
Who speake the word that blood should splash in lanes?
Who gave it forth that gardens should be bone-yards?
Who spread the hills with flesh, and blood, and brains?
Who made the Law?

Who made the Law that Death should stalk the village?
Who speake the word to kill among the sheaves,
who gave it forth that death should lurk in hedgerows,
Who flung the dead among the fallen leaves?
Who made the Law?

Those who return shall find that peace endures,

Find old things old, and know the things they knew.

Walk the gardens, slumber by the fireside,

Share the peace of dawn, and dream amid the dew.

Those who returns.

Those who return shall till the ancient pastures,

Clean-hearted men shall guide the plough-horse reins,

Some shall grow apples and flowers in the valleys,

Some shall go courting in summer down the lanes

THOSE WHO RETURNS

But who made the Law? The Trees shall whisper to him:
'See, see the blood - the splashes on our bark!'
Walking the meadows, he shall hear bones crackle,
And fleshless mouths shall gibber in silent lanes at dark.
Who made the Law? At noon upon the hillside
His ears shall hear a moan, his cheeks shall feel a breath,
And all along the valleys, past gardens, croft, and homesteads,
HE who made the Law,
He who made the Law,
He who made the Law
shall walk along with Death.


Sergeant Leslie Coulson

Who made the Law?

Without going into detail, he refers also to a country in a pre-war state, the country he left when he enlisted. 

His untimely death at least prevented him to see that that country did not exist after 1918. A new era would come 

and not all with good effects: the Twenties ended with a global economic disaster and at the end of the Thirties England 

(and other) would be plunged in a second world wide conflict, just as it had been predicted by the French 

Commander-in Chief at the Armistice negotiations in Compiegne: this is not a peace but a 20 year lasting armistice. Unfortunately, this predictament proof to be very true in the end.

So the anniversary of 1918 gives us food for thought and will certainly get a follow up in 2019.

This year is the last annual dinner that will take place when both our cities are in the EU, next year the Brexit, one way 

or another has materialized. But as we said before, ties of friendship will NOT be hampered by new border arrangements. I think that we should trust our long standing relation between Leiden and Oxford to overcome border crossing issues 

the coming years.

And to that, my friends, I would invite you to raise your glass to a toast for the everlasting twinning ties of both our cities.

Kirtlington/Oxford, November 10, 2018/rch

https://translate.google.nl/#

 naar boven

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

UVS in Oxford voetbaltoernooi

Fantastische uitwisseling UVS JO13 stedenband Leiden-Oxford

15 augustus 2018-22 augustus 2018

 

Een van de hoofddoelen van de Stedenband Leiden-Oxford is; jonge mensen uit verschillende landen en 

culturen met elkaar in contact te brengen. En dat is gelukt! Nieuwe vriendschappen zijn gesloten en worden 

inmiddels via de app onderhouden.

Op 15 augustus vertrok de groep UVS-ers en begeleiding van Schiphol richting London. 

Iedereen was mooi aangekleed in een speciaal tenue, een fraaie polo met opschrift UVS Leiden, Oxford 2018.

Na een rustige vlucht arriveerden wij op vliegveld Heathrow, waar we vervolgens opgewacht werden door Bill, 

voorzitter van de stedenbandcommissie van Oxford, die ons de gehele week begeleidde. De busreis voerde 

ons door een prachtig landschap naar ons verblijf te Hill End Oxford. Een grote accommodatie met schitterend 

uitzicht over de Cotswolds.

De accommodatie was ruim en wij waren ingekwartierd  met het team uit Duitsland; Rot Weis Lessenich uit Bonn.

Al snel maakten onze jongens kennis met de spelers uit de andere teams. Naast het Duitse team was op Hill End 

ook het Olympische Team Jo13 uit Perm, Rusland aanwezig.

Gedurende de week vonden 3 onderlinge toernooien plaats op de fraaie Engelse velden van Cutteslow. 

UVS streed met volle inzet en sportiviteit maar moest iedere keer het hoofd buigen voor de Olympische ploeg 

uit Perm. Een zeer goede ploeg met toptalent uit Rusland. Deelnemende ploegen uit Oxford waren: 

FC Mansfield Road Juniors en FC Summertown Stars.

De organisatie uit Oxford had een zeer interessant programma samengesteld met als hoogtepunt de warme ontvangst 

door de  Deputy Lord Mayor Councillor Sajjad Malik op het stadhuis van Oxford.

Oxford is een schitterende universiteitsstad met eeuwenoude colleges en gebouwen, waar vele beroemde geleerden 

en wereldleiders hun opleiding genoten. Een bezienswaardigheid is de Bodleian Library. De grote zaal uit de 

Harry Potter films is direct gebaseerd op het interieur van de bibliotheek. Onze jongens vonden uiteindelijk 

het Mac – en KFC college  “the best place in town”!

In Engeland rijdt het verkeer links, zodat oversteken onwennig was. Gelukkig hield iedereen elkaar goed in de gaten 

en verliep alles zonder incidenten. Het maakte de uitjes wel extra spannend.


Vele sportactiviteiten vonden gedurende de week plaats waaronder zwemmen en tafeltennis en een wandeling 

door een indrukwekkend natuurgebied. Ook werd een training verzorgd door FC Oxford City. Naast een training hebben 

de jongens ook een echte wedstrijd bezocht van Oxford City. Helaas door Oxford nipt verloren, maar de ontvangst 

door de staf van Oxford City was geweldig.

S’avonds werden de jongens vermaakt met disco, de internationale quiz en allerlei spellen. De UVS-begeleiders zorgden 

nog voor een nachtspel. We vonden dat het niet mocht ontbreken op een kamp met het geluid van een grizzly als hoogtepunt. 

Vooral de Russische begeleidende dames (en ook menig kind) gilden het uit.

  

Kortom een week, vol sport, sportiviteit, geschiedenis en historie in een prachtige plaats, in een heerlijke buitenomgeving 

waar de schapen vrij rond liepen.

Een week met weinig slaap voor onze jongens en begeleidingJ, maar vol nieuwe indrukken, ervaringen en met nieuwe 

vriendschappen, vertrokken wij op 22 augustus weer naar huis.

 
Onze grote dank gaat uit naar de organisatie van de Stedenband uitwisseling Leiden-Oxford.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar Bill, Jill, Malcolm, Lauren en alle anderen die onvermoeibaar zorg hebben 

gedragen voor een geweldige week voor onze jongens! 

Verslag:Matthijs van der Horst en Marieke Molmans
Diverse foto's gemaakt door iedereen
Voor alle foto's ga naar de link:
https://1drv.ms/f/s!Appyyh5cdByvsS0xkrdM1Y6xU6Zp

 naar boven

     

Bike-Event 2018


Van 20-24  juni vond de derde editie van het Bike Event, een samenwerkingsproject van de Leidse stedenbanden 

met Oxford en Torun plaats in Torun. De stedenbandorganisatie Leiden-Torun coördineerde het bezoek samen 

met de lokale fietsorganisatie, Rowerowy Torun. Naast Leiden en Oxford waren er ook vertegenwoordigers uit 

Litouwen en Slovenië. Uit Leiden namen twee Leidse ambtenaren en verschillende deelnemers van de stedenband 

met Torun deel. Er waren vier deelnemers uit Oxford. Bij het symposium gaf de gemeente Leiden een presentatie 

over het fietsbeleid in onze stad. Ook bij deze editie werd de Carel van Ingen Memorial Trophy verreden: 

Pawel van Rowerowy Torun kwam bij deze ronde rond de vijver van Martóva als winnaar uit de bus. 

Voor een uitgebreid verslag en bijbehorende foto’s zie  

http://rowerowytorun.com.pl/art/1923/rowerowe-spotkanie-miast-partnerskich-torunia.html


In de komende periode zullen de beide stedenbandorganisatie met de gemeente overleggen over een eventueel vervolg 

van dit ‘event’ in Leiden waar het Bike Event in 2016 begon. Belangrijk aspect hierbij is het Bike Event onder de 

aandacht van met name studenten te brengen.

Roelof Hol

Voorzitter Stedenband Leiden-Oxford

naar boven

Verslag Mara Smeel Folkatron

Mara, student from Leiden enjoys Ethno week

 

Spending a week with musicians all over the world. Could you think of something more fun? 

When I was asked to join Ethno England I thought this would be a very special opportunity. 

During Ethno England about 20 young musicians from all over the world teach each other songs 

or tunes from their country. This experience was even more special than I expected. Arriving in England 

I had a warm welcome in a group of lovely musicians. Which became to feel like a family during the week. 

In Ethno we play folk music and learn by ear. For me being recorder player and not a folk musician it 

was very interesting and instructive to come into contact with a totally different way of playing music 

than I am used to. Not playing music from dots and attempting to play everything as perfect as possible, 

but learning by ear, creating an atmosphere together and make it sound great as a group. 

The highlights of the week were busking in Oxford, driving around in a truck while playing and the 

concert at Tandem festival. It was lovely to be around with musicians playing music all day.

I'm really grateful that I got the opportunity to participate in Ethno England and I definitely want to go again. 

Thanks to Ethno England I have great new friends and it opened a totally new way of making music for me.

 

Concert:

 

Busking in Oxford:


 Rehearsing

:


Mara Smeel

Bedankbrief Lord Mayor


Meibezoek 2018

Bezoek Oxford aan Leiden mei 2018

Van 2-6 mei bezochten onze vrienden uit Oxford weer onze stad. En hoewel de groep van direct betrokkenen over de jaren kleiner wordt leeft het programma nog steeds: uitwisselingen met de hockeyclub Roomburg, de deelname van UVS aan een internationaal voetbaltoernooi, de Leidse deelname aan een muziek event in Oxfordshire en het mogelijk optreden van straatdansers bij Gymsport Leiden vormden enkele van de onderwerpen die tijdens formele en informele bijeenkomsten op de agenda stonden. 

De beide stedenbandcomités hielden hun Joint Meeting op 4 mei over het programma voor de komende periode. De gemeente was gastheer.

Kern van het bezoek in mei is natuurlijk de komst van de Lord Mayor, in dit geval Jean Fooks, die deelneemt aan de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei (Haagse Schouw, Pieterskerk, Stille Tocht en kranslegging) . Het officiële gezelschap was dit jaar ook uitgebreid met dominee Bob Wilkes, die tot zijn recente pensionering jarenlang de Remembrance Service in November in Oxford, waar onze burgemeester altijd aanwezig is, voorging. 

Ook bracht de Lord Mayor dit jaar een bezoek aan de universiteit met een ontvangst in het Academiegebouw. Het gebruikelijke diner van de burgemeester met zijn officiële gasten na de herdenkingsbijeenkomst vond plaats in Het prentenkabinet. 

Op 5 mei stond de Lord Mayor, samen met onze burgemeester, ook op het podium in de Doezastraat bij de ontvangst van de Leidse Roadrunners die deel hadden genomen aan de Liberation Run vanaf Wageningen (87 lopersgroepen).De stichting Stedenband Leiden-Oxford verzorgde voor de gasten uit Oxford een historische stadswandeling vanaf de Burcht naar de Doezastraat, een lunch bij Passion Food in de Herenstraat en een rondvaart vanaf café Babbels door de stadsgrachten. Het mooie weer maakte deze activiteiten tot een succes.

Het jaarlijkse diner van de Stedenband vond dit jaar plaats bij Brasserie Cronestein. Behalve de officiële gasten uit Oxford waren namens de gemeente de nestor van de raad, Frederick Zevenbergen en zijn echtgenote, mw. C. Zwarte, aanwezig.


Roelof Hol

Voorzitter Stichting Stedenband Leiden-Oxford

naar boven

Speech Annual Diner May 2018 Cronestein Leiden

·         Lord mayor of Oxford, Jean Fooks, her escort Mrs Carolyn Naylor, special guests from our burgomaster, Bob and Sheila Wilkes, again welcome to our annual dinner

·         Also a hearthy welcome to the representative of our city, Mr. Frederick Zevenbergen, nestor among our town councillors and his escort, Mrs.  Carin Zevenbergen

My short speech is about heritage and legacy.

This year Leiden won the BNG Award, BNG being a bank for municipalities in the netherlands and they fund a price fort he cities that have the best policy and actual operation on heritage. Leiden was not only the best of four nominees, but we won also the price given through the public vote. And for all of you who did stroll about  today through the heart of our city may conclude that this award came tot he the right place. There are a number of criteria which I will not summone all, but one of the criteria is that the city seeks an active rol of its citizens in preserving the heritage  element in their hometown. Especially the privately owned houses along the canals, but also living quarters outside the centre of the city show off of commitment of its inhabitants. And, just fort he sake of example, the policy of  the citycouncil to financially contribute to business buidling in the city to restore the windows of their shops in to their original glory was one of the elements that the jury gave reason for granting te award to Leiden. The phrase “Leiden, city of doiscoveries’ has more to it than just a phrase.

How do we desrcibe these actions? Is it just heritage or is it also legacy? And then I do not mean legacy in the IT-business because there it has a negative connotation: outdated system that is still being used by persons who do not want to change? No, in ur case it is heritage: this generation, old an dyoung, take care of what they did inherit form our predecessors and in my case we will give it a new meaning. As you may know Leiden used to be a very indiustiralised city up till the sixties of the last centrury, then we lost all industrial activity, wheter it was textile, heavy metal or otherwise, so we were left with all kind of buildings that originally did not have any other function that produce some industiral product. Of course,  a number were demolished but the  majority got a new function, sometimes for housing, by conversion the industrial building into appartments or a p8ublic function. And that process is still continuing.

And in all those years that I have just described we had a link with Oxford, a tradition that also changed its outlook: large numbers of people who participated in exchanges, later more project related activities when the numbers of people involved in exchanges dwindled. As we all are aware, the link is not a dead heritage thing, but should remain a n active and vivid element of connecting people.

Just to show you how active our program is, I just want to give you a few examples: next week 28 fieldhockeyplayers from two girls teams U 16  from the one and only hockeyclub in Leiden, Roomburg, will visit Oxford, together with 7 adults accompanying them. In our joint meeting we discussed details on how we could make this event a success. Our collegeagues from the Oxford-Leiden Committee will arrange a Alice in Wonderland boattrip to show our girls part of the Oxford experience. And since this is an exchange, the Oxford hockeyclub will come over in August to participate in an international womens twinning hockeyfestival in which hopefully also Torun, a link of Leiden, will participate. And just yesterday we discussed the possibilities to have the Messy Jam Dancers from Oxford to visit Leiden and perform together with the dancers of Gymsport Leiden in July. And a footballteam of UVS will participate in an international twinning torunament with teams form Russia, Germany and Oxford in August.

In June people from Oxford, Torun and Leiden will participate in the Bike Event in Torun. This is the third edition of a project that started in Leiden in 2016. And we hope to continue this event next year in Leiden again. On the individual side, Mara Smeele , a recorder, will travel tot he Folkatron in Jun e  in Oxfordshire.

So you see, ladies and gentlemen, although the majority of the people present here are far above the middle age, activities in our twinning program still involve younger people. And that is where the spirit of twinning should come from. Then we might conclude that our generation left a legacy to new generations in order to have a heritage  tradition even if it is not a building or any other physical proof. Meeting each other in ones own environment will give a strong base for future contacts, the more important now that the European framework will look different in a couple of years. Twinning will keep crossing borders without legal or political impediments.

And tot hat, my dear froiends, I would propose a toast tot he everlastging fustuire of the twinning link between Leiden and oxford.

Roelof Hol,

Chairman twinning program Leiden-Oxford

 https://translate.google.nl/#

naar boven

Remembranceweekend Oxford 

November 2017


Mozaiek Leiden Square

 

Mozaïek op Leiden Square in Oxford

Er was héél veel belangstelling voor het  feestje, dat van 12 tot 15 uur duurde. Er klonk veel muziek: uit Oxford speelde de Cutting Edge Big Band en uit Leiden de stage band van K & G. Tussen deze twee  optredens  dansten jongeren (verschillende leeftijdsgroepen) 

van de Messy Jam groep de sterren van de hemel. De welbekende Don Rouse, deputy president van de Oxford-Leiden   Link, die, samen met Hans Ladan en Eric Filemon, ervoor gezorgd had, dat K & G optrad,  hield ook een toespraak. Ondanks de kou trok het spektakel duizenden toeschouwers. 

 

Het werk is ontworpen door drie jonge kunstenaars: twee uit Oxford en één uit Leiden, Emma van Noort.

Er was héél veel belangstelling voor het  feestje, dat van 12 tot 15 uur duurde. Er klonk veel muziek: uit Oxford speelde de Cutting Edge Big Band en uit Leiden de stage band van K & G. Tussen deze twee  optredens  dansten jongeren (verschillende leeftijdsgroepen) 

van de Messy Jam groep de sterren van de hemel. De welbekende Don Rouse, deputy president van de Oxford-Leiden   Link, die, samen met Hans Ladan en Eric Filemon, ervoor gezorgd had, dat K & G optrad,  hield ook een toespraak. Ondanks de kou trok het spektakel duizenden toeschouwers. 


The Cutting Edge Band from Oxford at

the opening of Leiden Square

The Burgomaster of Leiden, Henri Lenferink, 

and the Lord Mayor of Oxford, Jean Fooks,

unveil the Oxford-Leiden mosaic in Leiden Square, Oxford

Een uur vóór de optredens was er paniek: de stroomvoorziening werkte niet. Een

 verbinding met één van de restaurants op het plein bracht uitkomst, zodat het programma

 toch gerealiseerd kon worden.

 In zijn speech benadrukte Burgemeester Lenferink dat er nu een nieuw tijdperk in de

 betrekkingen tussen de twee steden was aangebroken. En de Lord Mayor sprak de hoop

 uit, dat de samenwerking en vriendschap tussen Oxford en Leiden, en ook de rest van

 Europa, voortgezet zal worden.    

 Janneke Ottevanger

naar boven

 

Leiden Square opening and mosaic unveiling


Thousands of people joined our celebrations to mark the official opening of Leiden Square in the 

Westgate Centre and the unveiling of the Oxford-Leiden mosaic.

 Months of planning came to a head on Saturday, 11th November when the Lord Mayor of Oxford, 

Jean Fooks, and the Burgomaster of Leiden, Henri Lenferink, performed the honours. 

With Bonn Square in the north and Leiden Square in the south, Oxford’s two long-standing twin city 

links are now both prominently and permanently recognised in the city centre. 

After the mosaic had been unveiled, we enjoyed a feast of music from the 

Cutting Edge Big Band from Oxford and the K&G stage band from Leiden, 

interspersed with dancing from the celebrated Oxford dance troupe, Messy Jam.

 

The three-hour programme of music and dancing outside the John Lewis store, 

with our deputy president Don Rouse as MC, was watched by thousands 

of people who thronged the square or watched from the balconies on the upper floors.

 Despite all the intensive planning, however, not everything went to plan. 

As the big day dawned at around 8am, we suddenly realised that we had no power in the square.

 It may have been down to teething problems with the new shopping centre, or perhaps 

the Dutch electrical equipment wasn’t compatible with the Westgate circuits. 

Whatever it was, with true Oxford-Leiden grit, we managed to improvise, 

one solution being to run a lead from a plug inside one of the nearby restaurants!

 The Cutting Edge band was due to start playing after the two minutes’ silence for Armistice Day at 11am, 

but the problem had still not been sorted out when the Lord Mayor and Burgomaster  arrived 

at midday to unveil the mosaic. But soon afterwards, everything sparked to life, and the music and 

dancing carried on without further hitch, to the delight of the performers and the large audience of shoppers, 

and to the relief of our members who were putting on the show! The Burgomaster told everyone 

at the unveiling that he was delighted with the mosaic and square, 

hailing them a “new era” of partnership between our two cities.

 He added
“It is such a high-quality public space. You have succeeded in bringing new quality to an ancient city.”

 The Lord Mayor said: 

“We very much hope the collaboration and friendship between our two cities, 

and indeed the rest of Europe, may continue.” 

The circular mosaic brings together a symbol for each city – blue arcs representing

the horns of Oxford’s ox, and a cross representing the cross keys in Leiden’s coat of arms.

 

It was created by three of our young artists, Lauren Baldwin and Tamsin Corrigan from Oxford and 

Emma van Noort from Leiden, who were all at the ceremony to see their work unveiled.

 

Our thanks to everyone who played a part in making the day such a success.

 

John Chipperfield


Bike-Event 2017

Oxford Cycle Event 

14 juni t/m 18 juni

Een verslag van Aat Smit

 


Aat Smits

   naar boven

Bike Event 2017

 

By John Chipperfield

  

 

Left to right, Eva van Ingen, Sarie Beames (front), Hafida van Ingen, 

Phil Grunewald (winner), Phil’s son Max, Jasper van Ingen, Theresia (Resel) van Ingen

 

A magnificent trophy was presented in memory of Carel van Ingen during 

Oxford Bike Week and five members of Carel’s family travelled to Oxford to hand it over. 

It was a fitting tribute to Carel, who had supported our Link so well as Leiden City Council’s 

international officer and after his retirement, as a member of the Leiden committee. 

He died just before Christmas.

The trophy, in the shape of a cyclist, was commissioned in Leiden and was presented 

to Oxford cyclist Phil Grunewald, the winner of a timed hill climb at Shotover,

It was one of a series of events in the annual Oxford Bike Week, which this year had 

an international flavour with cyclists from Leiden, Bonn and Leiden’s Polish twin town of Torun.

 We were delighted to see so many of the van Ingen family present at the hill climb and

the presentation. Carel’s widow, Theresia (Resel), was joined by her son and daughter in law, 

Jasper and Hafida, daughter Eva and grand-daughter Sarie Beames. 

They chose the hard way to reach Shotover, joining other cyclists at Beeline Cycles 

in Cowley Road and cycling all the way. They may have regretted the decision, 

as they tackled the long, potholed climb to the top of Shotover Hill! 

They made it (a little exhausted) – at least the homeward journey was downhill!

 The competitive hill climb (on a different hill) was keenly contested and the fastest, 

Phil Grunewald, accompanied by his son Max, who also took part, 

was delighted to become the first recipient of the Carel van Ingen Trophy.

 Bike Week had begun with a ‘getting to know you’ drink and dinner at the 

Rusty Bicycle pub in Magdalen Road. Other events included cycle tours of Oxford,

a forum to discuss cycling initiatives and visits to the hydro project at 

Osney Lock and Trax, the charity which helps disadvantaged youngsters 

develop their skills. 

The programme also included a tour of Christ Church and punting on the river as well

as plenty of time to discuss cycling in various pubs. 

We also took the opportunity to present all the participants with copies of the yellow book,

compiled by Carel, tracing the first 60 years of our Link’s history.

 In the Cape of Good Hope pub after the hill climb, Leiden and Torun cyclists wrote 

messages to each other on the blank pages at the front of the books

– a clear sign that friendships had been made.

Picture captions Six Leiden cyclists

Back row (left to right): Sari Verdijk, Mieke van Immerseel, Daniël Amesz

Front row (left to right): Tinke Weenink, Ines Noordermeer, and Sophie de Jong

 

 

The Carel van Ingen hill climb in progressnaar boven

  

                                                                                                      Carel’s family at the presentation of the trophy

https://translate.google.nl/#

 By John Chipperfield

naar boven

 

Verslag Fietsevent 2017 

Auteur: Bram Danen

 


Aanleiding

Naar aanleiding van een discussie over de revitalisatie van de stedenband Leiden-Oxford 

is het fietsevent tot stand gekomen. Dit event, wat voor het eerst gehouden werd in 2016 in Leiden, 

heeft naast het revitaliseren van de stedenband tot doel om de uitwisselingen te verjongen. 

Fietsen wordt zowel in Leiden als Oxford veel door jongeren (studenten e.d.) gedaan. 

Dit is dan ook het middel bij uitstek om jongeren bij de stedenbanden te betrekken. 

Na de succesvolle pilot in Leiden nam Oxford de organisatie dit jaar op zich. 

Het fietsevent vond plaats tussen 14 en 18 juni. 

Naast de Leidse delegatie waren er ook afgevaardigden uit Torun en Bonn.

Het programma

Het programma bestond uit fietstochten en bezoeken aan verschillende aan fietsen 

en duurzaamheid gerelateerde projecten. Een aantal interessante projecten waren:

·        

     Broken Spoke: startup die Oxonians leert om hun eigen fietsen te repareren. 

     De fietswrakken die de gemeente heeft verzameld worden daarvoor gebruikt.

Osney Lock Hydro Plant: burgerinitiatief op het gebied van duurzaamheid

     De waterkrachtcentrale levert energie aan 200 huishoudens. Combinatie met zonnepanelen

     om gedurende de zomer voor de lagere waterstand in de rivier te compenseren. 

     Levert ondertussen netstroom.


·        Sociale werkplaats: jongeren uit probleemgezinnen en/of met strafblad leren een vak bij een garage. 

     Ze repareren o.a. fietswrakken (net als bij Broken Spoke geleverd door de gemeente).

Over het algemeen genomen kan worden geconcludeerd dat er veel kleinschalige initiatieven zijn in 

Oxford om het fietsen te promoten. 

Er wordt veel vanuit de samenleving zelf georganiseerd, ook juist vaak vanuit de 

private sector (bijvoorbeeld Broken Spoke). 

Naast de fietstocht was er een symposium over fietsbeleid. Chris de Vor verzorgde de input namens de gemeente Leiden. Het belangrijkste dilemma voor Oxford is het gebrek aan politieke steun voor grootschalige projecten. Chris adviseerde hen om daarom juist in te zetten op kleinschalige veranderingen door aanpassing van de fietsinfrastructuur te koppelen aan grotere infrastructuurprojecten. Door een aantal succesvolle voorbeelden aan te kunnen halen wordt het bij toekomstige projecten eenvoudiger om politieke steun te krijgen.

Tot slot was er nog een wedstrijd ter ere van Carel van Ingen. Hiervoor bleek veel animo te zijn bij wielrenners uit Oxford. Het wedstrijdelement had duidelijk een mobiliserend effect. Het is daarom het overwegen waard om van de Carel van Ingen Trofee een jaarlijks terugkerend event te maken.

Bij alle activiteiten waren de onderstaande studenten betrokken:

 

 Het vervolg: Torun 2018 en daarna

In 2018 zal Torun het fietsevent organiseren. De delegatie uit Torun is erg enthousiast 

over dit vooruitzicht. De Stichting Leiden-Torun zal hen in de organisatie ondersteunen.

Het inzetten van de studenten was een succes. AEGEE Leiden zou graag betrokkenheid houden

bij de stedenband met Oxford. De eerste mogelijkheid hiervoor is de inzet van jeugdvertegenwoordigers. 

Vrijwilligers van AEGEE kunnen een rol spelen in het programma. 

Wellicht dat we ook één of twee studenten naar Oxford kunnen sturen als vertegenwoordiger van Leiden.

Op de langere termijn is het wenselijk dat AEGEE banden ontwikkelt met één van de colleges. 

Dit zou de uitwisselingen een meer structureel karakter (en onafhankelijk) geven. Louise Upton, 

Raadslid en professor neurowetenschappen, kan hier wellicht een rol spelen. Zij ging naar New College. 

Mogelijk heeft zij daar ingangen waarvan AEGEE gebruik kan maken.

De uitwisseling tussen Oxford en KLSRV Njord is blijkbaar een aantal jaar geleden gestopt. 

Om de studentenparticipatie te versterken kan Leiden trachten deze uitwisseling weer op gang te brengen. 

Vanuit het Comité Oxford-Leiden is hier interesse in.

Ten behoeve van de strategische doelen van de gemeente Leiden is het wellicht ook wenselijk om 

een uitwisseling tussen ambtenaren tot stand te brengen. Oxford heeft veel aan onze kennis op het 

gebied van fietsinfrastructuur. Leiden kan op haar beurt een ambtenaar naar Oxford sturen om 

kennis op te doen op een voor ons strategisch belangrijk vlak. Dit hoeft niet beperkt te zijn tot 

fietsbeleid, maar kan ook slaan op domeinen als duurzaamheid e.d.

 

 naar boven

Oxford to Leiden Bike Ride


Meibezoek 2017


Zoals te doen gebruikelijk kwam ook dit jaar weer een groep vrienden uit 

Oxford naar Leiden rond onze Dodenherdenking. Behalve de officiële delegatie 

van de Lord Mayor en de Lady Mayoress kwamen ook 13 vrienden uit Oxford over. 

De groep arriveerde op 2 mei en werd ontvangen in La Place bij Zoeterwoude. 

Er was deze keer geen gemeenschappelijk programma anders dan de officiële momenten. 

De beide voorzitters en Emma van Noord, één van de deelnemers aan het gemeenschappelijke 

kunstenaarsverband, KLICK, overlegden over de wijze waarop KLICK een kunstwerk 

kan ontwerpen voor de opening van het Leiden Square in Oxford in november 2017. 

Op 4 mei was de zg Joint Meeting in het stadhuis met aansluitend een 

gemeenschappelijke lunch van beide besturen, aangeboden door het Leidse stadsbestuur. 

Tijdens de joint meeting brachten beide voorzitters hun rapportage uit over het laatste half jaar. 

Die middag waren vertegenwoordigers aanwezig bij de herdenking bij de 

Haagse Schouw 

 

 


en des avonds woonden de gasten de herdenkingsdienst in de Pieterskerk bij

en de aansluitende ceremonie hierbij.

Na de bijeenkomst vond bij bestuurslid Menno Fitski thuis

de social evening plaats. De beide voorzitters namen toen deel aan het door de burgemeester 

aangeboden diner in De Gapende Eter. Op vrijdag 5 mei stond Roelof Hol met de 

Lord Mayor en de Lady Mayoress op uitnodiging van de voorzitter van de 

ondernemersvereniging van de Doezastraat, Nelly Brands, bij de Wilhelminabrug. 

Daar stapten zij in één van de voertuigen van de optocht van Keep them rolling om 

het laatste stuk van de tocht naar het rapenburg mee te rijden. Een bijzondere ervaring 

om in een jeep uit WO2 leiden binnen te rijden. 

Het gezelschap liep mee met de

Band of Liberation vanaf Barrera (Soldaat van Oranje) naar de Doezastraat om, 

samen met wethouder Paul Dirkse, de lopers van de Liberation Run te verwelkomen. 

Daarna maakten zij een wandeling over de vrijmarkt in de Doezastraat en de Herenstraat. 

Na een korte lunch bij Giuseppe in de Herenstraat kregen de Lord Mayor en de 

Lady Mayoress een korte stadswandeling onder leiding van de voorzitter van de 

Leidse stedenband, afgesloten met een rondvaart van Rederij Rembrandt. 

Die avond vond het gebruikelijke diner van de beide stedenband besturen plaats 

bij De Lepelaar aan de Apollolaan. Zo’n 40 personen namen hieraan deel, 

evenals de wethouder Paul Dirkse. Op 6 mei vertrokken de gasten uit Oxford.

R.C. Hol

naar boven

Speech Roelof Hol 

Speech Chairman Citylink Leiden-Oxford at the diner at 5th of May 2017


Lord Mayor of Oxford, councillor Mohammed Altaf-Khan and Lady Mayoress Jamila Akhter-Altaf,
our alderman of Leiden, Paul Dirkse, Friends of Leiden-Oxford.
    

The subject of my speech is, understandable, about the inevitable outcome of the referendum in 2016, 

      the British call for the execution of art. 50 of the European Treaty of 1992, instituted in Maastricht by the way.Mind the gap

Last Saturday I attended a meeting in a Leiden bookstore where Titia Ketelaar, who was correspondent 

or the NRC since 2010 and has just returned to The Hague, presented her book Mind the Gap. 

Het Engelse eilandgevoel en de vele tegenstellingen in één land. 

Her research directed itself on how on earth the English voted for Brexit, the English character 

and how the country is now faring. It is a book worth while reading, so if you have time, start learning

Dutch. And for those who already read Dutch, buy the book and learn a bit more about the English

character of our long-time neighbours and friends. Now that the 27 other countries of the European 

Union have decided on their approach towards the coming process of divorce, but also on the process 

after the divorce has been concluded. It will take a considerable amount of time, 

but we should focus on the future. There is no going back.

Mind the gap, 

the friendly, female voice in the London Underground that warns us to take care when leaving the 

train since the gap is not everywhere of the same size, but it is always  there, a mere symbol of the Channel, 

the North sea. Even the one physical connection between the continent and the British Island, 

the Channel tunnel, was not a strong argument for 52% of the British people to vote for remaining 

in the European Union. Because we shall not forget that 48% voted for remaining. Many comments 

on Brexit keep reminding us of the sharp distinction among the British people themselves: 

North vs. South, city vs. rural areas, poor and rich, Scotland vs. Great-Britain etc... 

To remind you, in Oxford more than 70% of the votes were for remaining in the EU. 

My personal conclusion is that there are more gaps to “make do and mend” than only between 

Great-Britain and the European Union. And bridging those internal gaps also will take much effort of the 

English people themselves.

Last year my Jaguar club had it’s biennially trip to “ye Old England”. We travelled through those counties 

and landscapes that attract so many people form abroad: the cottages of the Cotswolds, university cities 

of Cambridge where I visited Peter house College where I stayed in the 70ties just after UK had decided

to get into the EU,  Oxford and of course the heritage race track of Goodwood. In a small village in the 

Cotswold I got into a discussion with some local people, first of course on vintage Jaguars, secondly 

on Brexit. Their main issue was in fact not a European thing, but the fact that so many of their cottages 

were bought by rich Londoners and their children could not afford the housing prices and had to leave. 

Those ‘rich temporary dwellers’ as someone called them have global interests, are ‘into the EU, 

and we do want our village back. Food 4 thought.

And despite the whole Brexit issue, Leiden maintains its strong ties of friendship with Oxford.

As our burgomaster said on several occasions: “whatever the outcome, we should continue the 

link with Oxford”.And by that credo the Leiden-Oxford committee will act: ‘make do and mend’. 

Just one example: the Bike Event in Oxford in June is a multi-city event. Not only Leiden and its 

Polish twin town Torun are participating, but Oxford also invited their twin towns to join the project that 

started in 2016 in Leiden with three cities. We will also commemorate our late board member, 

Carel van Ingen, by organising a hill climb trial for bikes. More important is that this project connects 

young people to the link activities. And that is an urgent issue in the twinning program. 

If we do not put all our efforts in bringing twinning to the next generations, the twinning might fade 

away. Now that WW2 is becoming more and more something from a far away past we will have to 

look into ways that, besides the strong ties on remembering, provide younger generations 

with perspectives for the future. Because if we fail to do so, the common ground on twinning fades 

into the background. That is why both the committees already put much effort in the exchange 

of ideas between young artists from both cities, united in the KLICK movement. 

Their working together on joint projects gives hope for the future of the twinning program. 

And the same attitude we find with the Leiden Mesh festival organisers where dances form several 

cities create together in a few days a performance on stage. Mind the gap in optima forma.

And to that future, my friends, I would raise my glass to the twinning program of Leiden-Oxford.

https://translate.google.nl/#

Roelof Hol/May 2017

naar boven