Activities:

 NLUK

These are the Activities that are organised by the Leiden-Oxford-Link
 or in which they have been  involved.

   

   

    Agenda 2022

        
     
Fortunately, activities can now take place again starting with:
        The Mayvisit of our Friends of Oxford

                              Official tree unveiling May 5, 2022
                              Visit report Roelof Hol: Oxford on visit in Leiden May 2022
                              Chairmansreport Roelof Hol
                              Chairmansreport John Chipperfield

    Agenda 2021

        Unfortunately, no real activities could take place because of Corona

    Agenda 2020

        Unfortunately, no real activities could take place because of Corona
        except on line:
        Women and Photography exibition

   Agenda 2019

       Mayvisit 2019
       Speech Menno Fitski

   Agenda 2018

       Remembrance weekend Oxford
                                                        Report Eveline and Menso Giesbert
                                                        Report Roelof Hol
                                                        Dinnerspeech Roelof Hol
      Football tournament UVS in Oxford                                    
      Bike-Event 2018
      Report Mara Smeel Folkatron
      Letter Lord Mayor
      Mayvisit 2018
      Speech Roelof Hol 2018

   Agenda 2017

       Remembranceweekend Oxford
       Mosaic Leiden Square
                                           Janneke Ottevanger
                                           John Chipperfield
       Bike-Event 2017
                                   Aat Smits
                                   John Chipperfield
                                   Bram Danen

       Oxford to Leiden- Bike ride
       Mayvisit 2017
       Speech Roelof Hol at Diner


Fortunately, 

activities can now take place again in 2022

starting with:


May visit 2022


Visit Report of Roelof Hol


Oxford op bezoek in Leiden mei 2022

Na twee jaar ‘rust’ was het in de week van 2-6 mei 2022 weer zover: het jaarlijkse bezoek van de delegatie van onze zusterstad Oxford kon weer doorgaan. Vijf van onze Vrienden uit Oxford kwamen naar Leiden voor de gebruikelijke vaste onderdelen van het uitwisselingsprogramma. Helaas was de Lord Mayor op het laatst verhinderd, maar de voorzitter van het Oxford-Leiden Committee, John Chipperfield, verving hem met verve. Op 3 mei vergaderden beide besturen over het programma van de stedenband in de nieuwe locatie van het stadskantoor, Level. Zo bespraken we in aanwezigheid van twee leden van het bestuur, de naderende uitvoering van het Jeugd Symphonie Orkest rijnstreek die medio juni in Oxford, op 2 juli in de Hooglandse kerk en in augustus in Bonn, een andere zusterstad van Oxford de Vier Seizoenen zullen uitvoeren. De dag erop stond in het teken van de Dodenherdenking.
Eerst legden de bezoekers uit Oxford een bloemstuk namens de stad Oxford bij de Haagsche Schouw, evenals de bekende poppy krans namens het Oxford-Leiden Committee. “s Avonds woonden zij de herdenkingsdienst in de Pieterskerk bij om daarna weer een bloemstuk en een poppy lrans bij het Herdenkingsmonment bij Molen de Valk te leggen. Tussen de officiële aangelegenheden door was er tijd voor afspraken met locale contacten over bijvoorbeeld het optreden van de band Amigo in Oxford.
Op 5 mei vond de keer op keer door Corona uitgestelde ceremonie van het planten van de haagbeuk in het Singelpark ter gelegenheid van 75 jaar stedenband Leiden-Oxford plaats. De haagbeuk is gekozen, omdat deze boom in Oxford de grens markeert tussen de grote weide van één van de bekendste colleges van Oxford, Christ Church, en het stedelijk gebied. De bestuurders van dit college willen deze weide behouden en niet voor bijvoorbeeld de bouw van (dure) huizen aan de Thames. Bovendien, de koeien die er grazen leveren de melk die de studenten van het College bij hun ontbijt krijgen.
De onthulling van de plaquette door burgemeester Lenferink en John Chipperfield namens de stad Oxford kreeg een
muzikale omlijsting door het optreden van de Band of Liberation. Na de ceremonie en aansluitend het bijwonen van de gebruikelijke overhandiging van de Flame of Liberation in de Doezastraat genoot het meerendeel van de Leidse en Oxfords vrienden van een lunch bij De Vriend. Onze burgemeester, de voorzitter van het Oxford-Leiden Committee en de ( inmiddels oud-) voorzitter van de stedenband in Leiden, Roelof Hol, liepen een ‘walking lunch’ over de wandelroute in het Singelpark. Aan het eind evan de middag verzamelden de beide besturen met hun partners zich bij ‘’een van de bestuursleden van
het Leidse bestuur thuis voor de social evening. Ook enkele Leidse vrienden van de link waren daar aanwezig.
Daarmee kwam een einde van dit eerste post-Coronabezoek. Het Leidse bestuur hoopt dit najaar in november af
te reizen naar Oxford voor het gebruikelijke tegenbezoek.
Roelof Hol
Oud-voorzitter Stichting Stedenband Leiden-Oxford

to topNieuw bestuursleden Stichting Stedenband Leiden-Oxford
Bij de gezamenlijke vergadering op 3 mei 2022 maakten twee nieuwe bestuursleden van het Leidse bestuur hun opwachting: Nadine Akkerman, associate professor bij de vakgroep Engelse taalkunde aan de Universiteit Leiden en auteur van
onder meer de recent verschenen biografie over Elizabeth Stuart trad aan als nieuwe voorzitter. Ook heeft het bestuur een nieuwe secretaris-penningmeester, Corné Buijs, gepensioneerd econoom en voordien werkzaam bij de universiteit van Amsterdam. Elders op de site kunt u meer informatie over deze twee nieuwe bestuursleden lezen.
De oud-voorzitter Roelof Hol blijft nog wel betrokken bij de activiteiten van de stedenband, maar dan als adviseur van het bestuur. Het vierde lid is Menno Fitski (Rijksmuseum) die al geruime tijd zitting heeft in het bestuur.
Het vorengaande betekent dat we op 3 mei ook formeel afscheid namen van Riet Aalders, sinds jaar en dag, ergens
begin jaren 80 betrokken geraakt, secretaris, Janneke ottevanger, penningmeester, Menso Giesbert, eertijds
penningmeester en laatstelijk web coördinator en Ab Kersten, ook oud-voorzitter van de inmiddels opgeheven
Vrienden van Oxford. Intern had het bestuur hen al uitgezwaaid tijdens een High Tea begin maart in het Pakhuis.
Bij de gelegenheid kregen de aftredende bestuursleden een speciaal vervaardigde schaal, gemaakt door
Harriet Fitski van The Tulip & The Butterfly.
Het nieuwe bestuur zoekt overigens nog enkele geïnteresseerden voor deelname aan het bestuur.
Aanmelden kan via voorzitter@leiden-oxford-link.nl

You can also look at News: New members of the board in 2022.

Roelof Hol

Adviseur bestuur Stedenband Leiden-Oxford

Official Tree Reveal
Twinning Leiden-Oxford, more than 75 years of friendship 1946-2022
In 2021 the city link between Leiden and Oxford existed 75 years. Established in 1946 to leave the horrors of 
the Second World War behind us and look into the future. Albert Milhado, who on time fled to England and was 
active at Radio Oranje, was one of the initiators. Many people from Leiden have visited in the past 75 years Oxford, 
often for the first time in their life, as a sportsperson, as a represenative of a cultural association or institution, as an artist, 
as a musucian or as a politician or civil servant. De ties of friendship that originated or still are from the activities
of the twinning often led to long term relations, even marriages, exactly the way Milhado forsaw. And the present
situation in the world still makes it necessary, Neither Brexit and hopefully also the present situation in Ukraine will
change that goal.
To emphasize our objectives of the oldest and still active city link in The Netherlands the city of Oxford decided 
to donate a tree for the beautiful Singelpark in her sister city. On May 5, 2022 the official unveiling of the plaque
takes place at the tree.
Background information on the Leiden-Oxford twinning tree in the Singelpark
The final choice which tree and what final location knows, due to the COVID pandemic a long history.
The choice of the tree should have a clear relation with Oxford. In the end we chose a hornbeam. The hornbeam
constitutes in Oxford the partition of the meadow of one of Oxfords most known colleges, Christ Church, with the
Thames and the city area. By these “border trees” the meadow keeps its green character and guards it to the
greedy looks of project developers who would prefer building expensive housing in this area. The cows who graze
on the meadow provide the College with a daily ration of milk for the breakfast of their students. In England the wood
of the hornbeam is already since Roman times in use for the yoke of ox carts. Horn means ‘hard’ in Old English and
‘beam’ stands for the rigging. In May one secures branches of the tree above the frontdoor of ones lovers home.
For practical reasons the tree has been bought in the Netherlands. Further investigation by our sister committee in
Oxford proved that the majority of trees at English nurseries have been imported from the Netherlands.
Nursery Esveld in Boskoop has provided the hornbeam (and took care of it during the long COVID period).
The carpinus betulus is a tree with an egg shpaed crown. This crown may reach a size of about 8 meters.
Its height may reach more than 20 meters.

Information of the Tree society
Hornbeams belong together with alder trees, birches, hazel and hop beeches to the birch family, the betulaceae.
The hornbeam consists of about 40 varieties. The ordinary hornbeam is native and often as only one planted.
Hornbeams are closely related to hop beeches (Ostrya) and do look similar. From genetic research it turns out
that the hornbeam and the hop beech are so closely related that incorporation in the genus of the hornbeams would be
justified. Car means in the Old Celtic language “wood” and pin means head, probably referring to the hard wood.
By the way, there are more theories on the meaning of the name. “Haag” or hedge also means “low trees or
undergrowth”. They are certainly not related to beeches, but in the days before Linnaeus they were considered as
 a kind of beech. The hornbeams blossoms in April. Due to the small size of the trunks the wood is not being traded.
 It is rock hard and light in colour, which makes it excellent for the use as chopping block. Butchers blocks always
were made of hornbeams, in that case also called stonebeech.
Roelof Hol, chairman City Link Leiden-Oxford

Oxfordtree, trees and friendship by Rinny E. Kooi of the Friends of the Singelpark

     “Vrienden zijn als bomen: 
Ze wachten tot je nog eens langskomt
en ze zijn onverstoorbaar als je wegblijft,
ook na maanden afwezigheid, kan je de draad weer opnemen,
omdat ondertussen niets werd afgebroken.
Vrienden zijn als bomen, op een goede afstand
van elkaar geplant zo moeten ze elkaar niets betwisten.
Ze kennen ook geen afgunst maar nodigen elkaar uit om hoger te groeien.
Vrienden zijn als bomen en bomen buigen niet maar ze wuiven!”“Friends are like trees. They wait upon your return
And they are umperturbable if you stay away.
Even after months of absence you may pick up the thread again
Because in the meantime nothing was broken down.
Friends are like trees, planted with enough space in between, so they will not compete with each other.
They also do not know envy but invite each other to grow higher
Friends are trees and trees do not bow, but they wave!”

What Eugeen Laridon (1929-1999) articulated in this poem does fit rather well with the Oxford tree. 
On doesn’t plant a tree in order to cut it shortly afterwards. A tree is something you want to visit for a long time. 
We want to visit him and think about friendship, in this case friendship between Leiden and Oxford.
[The hornbeam] is of a kind where birds may find their food in its seeds and larvae and caterpillars eat its leaves.
Even field mouses feed on its seeds. But, above all, considering its dissemination in Europe and West-Asia 
also a tree for the future. Hopefully it will survive the global warming in the coming years! And also hopefully, 
this tree is a tree of Peace that brings us joy, friendship and happiness.


to top

Chairmansreport Roelof Hol


Leiden: chairmans report 2019 (May 2019-May 2022)
General remarks
· COVID reigned the last two years.
· Celebrations of the 75 year anniversary were limited to a Zoommeeting on April 2020 between
the Lord mayor of Oxford and Henri Lenferink, burgomaster of Leiden, the two chairmen and several
offficials of both cities.
All agreed, the twinning between Oxford and Leiden is a an ‘eternal’ program
Program in detail:
· The program of exchange and other twinning activities came to a crushing halt due to the COVID lockdown..
But on two occasion we managed to participate in Oxford organised activities, but in a digital way.
First, the Oxford Photo festival in which Eelkje Colmjon participated. One of her photos even became
the trademark of the festival. The online exhibitons was visited by more than 30.000 visitors.
The second occasion was the video B Plus C presented for the Oxford dance festival.
· The Leiden-Oxford Committee used the period of the COVID lockdown to change the board.
A new chairwoman, Nadine Akkerman and a new secretary/treasurer, Corné Buijs, who just have
introiduced themselves.
Menno and Roelof will stay on as members for the time being, but the search for new members will continue.
One of the KLICK members will act as an outside consultant.
· On March 7 we organised a High Tea for the board members that after so many years have laid down their
official position in the board: Riet, Joke, Menno and Ab. Of course they will still be active as friend of Oxford.
On that occasion they were presented with a specially designed bowl with inscription, made by Harriet Impey,
partner of our board member Menno Fitski.
· Laura Platte-Weiland succeeded Renate van Zalen as officer on the twinning program.
She is temporarily assisted by Fianne de Boer.
· It took a lot of effort to organise the famous (or renown) tree of friendship in te Singelpark.
ometimes it was working with Murphy’s law, but the day after tomorrow we will have our moment
when the plaque finally will be reveiled by both our city representatives.
· Commemoration services were due to COVID held on a very small scale.
· Exchanges: no news due to COVID. We keep the plans on the agenda, but will have to sort whether
plans are still active.
· The Rijnstreek Youth Orchestra planned a performance in Oxford, Leiden (July 2022) and Bonn.
Probably due to COVID alle preparations and fundraising activities came to a halt, at least the Leiden
Committee has no news since September 2021.
· New possibilities: The Leiden based English Choir will celebrate their anniversary in 2023.
They are looking for possibilites to ‘do something’ in Oxford.
· May the tree symbolise the new road ahead of the twinning program in these dire time
Leiden, May 3 , 2022/rch

Chairmansreport John Chipperfield

Oxford chairman's report
Lord Mayor.
It's our first visit to Leiden since 2019 and it's good to be back.
Last year, of course, was our 75th anniversary and it was a pity we weren't able to celebrate
it as we planned. The only events that survived were a very successful art exhibition
promoted by our specialist artist Clare Carswell and those we organised across our
Remembrance weekend in November - our wreath-laying ceremonies in Leiden Square
(with the bonus of a choir) and in St Giles, and our annual dinner, sadly without anyone
from Leiden.
So we’re pleased to be back and to be unveilinbg on Thursday
the plaque on the site of the anniversary hornbeam tree in your new park.
Events coming up.
We have your Amigo band playing in Oxford on Saturday, 28th May.
They will perform in our Leiden Square at Ham and at the Oxford Botanie Garden at 2.30pm.
They have chosen comfort - they are staying at a hotel on the outskirts of Oxford,
rather than the less luxurious Oxford Youth Hostel or Hill End Camp.
Getting a coach through the
restricted streets of Oxford is not that easy these days -
we've had to apply for all sorts of permits to avoid getting penalties.
But we are looking forward to a very good day of music .
The next event is the dance and music festival which we'll come to later on the agenda.
After that, we have the delayed 400th anniversary celebrations at the Oxford Botanie
Garden. A seminar is planned with directors of similar gardens in our other twin cities on Saturday, 16th July.
It hasn't yet been confirmed, but it is hoped that your director, Paul Kessler, will attend.
One big debate going on in Oxford at present is the council's decision to suspend its twin
city link with Perm in Russia because of the Ukraine invasion. Some for, some against.
The name ‘Perm’ has been removed from the signs listing our eight twin cities as you come inte the city.
Finally, a warm welcome to Nadine and your new committee members -
we look forward to working with you outr chalenge too.
Thanks in particular to Roelof for all his hard work over the past few years as chairman.
We know he has not been in the best of health recently, but we are delighted,
to see he's recovering and plans to continue to support the Link. Our thanks too to all the
other committee members who have worked for hard for the Link and are now stepping down


to top

May visit 2021

Unfortunately, no real activities could take place 

because of CORONA, except on line

May visit 2020

Unfortunately, no real activities could take place 

because of CORONA, except on line:

Women and Photography exhibition 2020


Dear All
You are receiving this because you are on the Oxford-Leiden twin city link email list.
The attached is a virtual exhibition entitled ‘Women and Photography’. All Oxford’s twin city organisations were invited to take part. The exhibition was due to be mounted in various venues around the city this autumn, but because of coronavirus,
it was decided to put it online. I hope you enjoy the images.
John Chipperfield,
Chairman, Oxford-Leiden Link
 
I hope you are all well. This is the link ( URL below ) to the twin cities' Women and Photography exhibition,
including the entries from Eelkje Colmjon, Leiden's official city photographer. I think you'll agree there are some stunning and thought-provoking pictures among them. Please pass the details to any friends you think may be interested.

May visit 2019

On 2nd of May a number of guests from Oxford came again for the annual commemoration of the 4th of May

remembrance and the 5th of May celebration.
Due to illness and other things, it was a lot less than other years.
We hope that they will be there again next year.We have welcomed our guests at La Place along the A4 with a snack and a drink,
after which they went to their hotel or host family.
The 3rd of  May was a day on which everyone went to do some things with their guest (s).
The 4th of May was all about the commemoration of the dead at the Haagsche Schouw and at Molen de Valk.

At 3 o'clock in the afternoon, the commemoration was at the Haagsche Schouw, where the procession departed 

for the first time from hotel / restaurant the Haagsche Schouw.In the evening was first the memorial service in the Pieterskerk with a memorial address by Ad van Liempt
about one of the unpunished war criminals.


After the service there was the silent walk to the liberation monument at Molen de Valk where through the mayor
from Leiden and from Oxford wreaths were  laid as well as by our guests on behalf of the British Legion
.
After the official part and the parade along the Statue of Liberation, there was for the guests from Oxford and
their hosts  a Social Evening at one of our hosts Menno and Harriet Fitski


On 5th of May there were activities at various places in town, including the arrival at the Doezastraat of the runners
from Wageningen, after which the Liberation Fire was lit.
In the evening there was the traditional dinner for guests, again this time in Brasserie Cronestein
There were speeches by Alderman Mw van Delft, the Lord Mayor of Oxford, John Chipperfield
and Menno Fitski (see his speech below).

.There was also by 2 board members of the student organization AEGEE in collaboration with
Renate van Zalen of the townhall of Leiden done a little research about how people think about
the city link and the future and rejuvenation of the participants.
(More information will follow).

On 6 May it was time again for our guests to leave.
Considering the time of departure, we said goodbye after dinner at the night before

and said that we hope to see each other again soon.
Maybe in November?

 

Speech Menno Fitski

It is a well-known fact that the twinning link is the product of friendship. This was of particular relevance at the time 

of its foundation, directly after the war, but it has remained a steady ingredient of the link for the many decades since. 

When we look at the photographs of bygone days, we see friendship expressed on happy faces. Every time we have 

all met, during the years I have served on the board, I have seen this same expression and been struck by how 

wonderful it is.

On a personal level, my life would have been very different without the friendship between cities, 

the friendship between nations. In 1991, I went to study in Oxford on the European Exchange Programme Erasmus, 

which would never have been possible otherwise. 

In the end, is it why I became a museum curator, but by far the most 

important result was that I got to meet the daughter of my supervisor 

and love of my life, Harriet

It is fair to say that I  owe pretty much everything to this friendship

In the end, is it why I became a museum curator, but by far the most 

important result was that I got to meet the daughter of my supervisor and love of my life, Harriet. 

It is fair to say that I 

owe pretty much everything to this friendship.

The nature of the UK-Dutch political relationship is now being debated, but I am certain that one thing will and 

must stand: friendship. Friendship is strong, it can withstand the test of time. 

Friendship is flexible, it can adapt, particularly when times are difficult. Friendship is a precious thing; 

let us propose a toast to the friendship between us!

Remembranceweekend Oxford 

November 2018


Report visit Oxford 

Eveline and Menso Giesbert

       Dit jaar was Remembranceday extra bijzonder, omdat het 100 jaar geleden is, dat de Eerste Wereldoorlog

       eindigde. Eveline en ik waren dan ook van plan om aan de activiteiten deel te nemen.

      Donderdag:

       Wij vertrokken met de Eurostar voor een reis van een paar uur naar Londen.

     

      Aldaar namen wij de bus naar Oxford en werden daar opgehaald door de familie Deaney, uit Witney

      die wij al meer dan 25 jaar kennen.

      Aangekomen in Witney, hebben we nog lang bij zitten kletsen en zij vertelden ons wat er in hun stad

      gedaan was om van deze herdenking een heel bijzondere te maken.

      Al maanden lang hadden heel veel dames uit Witney heel veel Poppy’s gehaakt, gebreid of genaaid.

      Zo hadden zij kilometers poppies aan elkaar gemaakt.

      Wij vonden dit zo bijzonder, dat we hun herdenking graag mee wilden maken.

      Vrijdag was een “vrije”dag die we doorbrachten om lekker in Witney rond te neuzen.

         

s`Avonds bezochten we weer de social evening in Kidlington.

      Zaterdag

      Deze dag begon met een bezoek aan het Leiden Square in Oxford.

         

     Daar ligt sinds vorig jaar een mozaïek gemaakt door Leidse en Oxforddiaanse kunstenaars.

      Hier werd een bloemenkrans gelegd door de burgemeester van Oxford en de vice-burgemeester van Leiden.

      Naast een paar korte toespraken werd daar ook het Nederlandse en het Engelse volkslied gezongen.

      Na afloop hiervan was er nog een ontvangst op het stadhuis van Oxford met hapjes en drankjes.

      Daarna hadden we nog genoeg tijd om lekker even rond te snuffelen in W.H. Smith en andere leuke

      winkeltjes.

      We moesten wel weer op tijd terug zijn in Witney om ons om te kleden voor het jaarlijkse diner bij

      de Golfclub in Kirlington.

       Ook dat was weer een leuke avond met lekker eten en speeches.

       Bij thuiskomst van het diner hoorden wij van onze gastheer, dat hij hoopte, dat er zondagmorgen om

       06.00 uur voldoende mensen zouden zijn om alles klaar te maken voor Remembranceday in Witney.

       Waaronder het ophangen van de duizenden gehaakte poppy`s aan bomen en banken.

       Wij hebben toen spontaan aangeboden om hem en de anderen te helpen om alles te versieren.

       Zondag:

       Toen wij op zondagmorgen om 5 uur wakker werden met regen dachten we in eerste instantie:

       waar zijn we aan begonnen.

        Gelukkig was het om 6 uur toen we begonnen droog en dat bleef zo.

        Het was alleen op allerlei plekken modderig, maar we hebben gewoon alles opgehangen aan

        lantaarnpalen, hekken, banken en huizen.


        Na een paar uur versieren hing alles en werden wij heel hartelijk bedankt door de dame die alles regelde.

        Daarna aan het ontbijt bij ons gastgezin en op weg  naar de ceremonie

        Bij daglicht zag het er fantastisch uit met al die poppy’s en wij voelden ons vereerd dat wij hier

        aan hadden mogen bijdragen.

        Na de ceremonie was er nog een kerkdienst voor bewoners van Witney en genodigden.

        De rest van de dag waren er allerlei activiteiten in de binnenstad.

 

        Maandag .

        Deze dag een beetje rustig aan en een autoritje gemaakt. s Avonds hebben wij ons bezoek afgesloten

        met een diner in een restaurant in de buurt samen met nog een bevriend echtpaar.

        Dinsdag:

        Om half 8 werden wij weer naar Oxford gebracht waar wij de bus naar Londen namen en in.

        Londen weer de Eurostar naar huis.

        Het was een erg leuk weekend met bijzondere nieuwe ervaringen.

       

       Ook de Eurostar is ons bijzonder goed bevallen.

                                                                                

 Menso en Eveline Giesbert

Report visit Oxford 8-12 november 2018

Dit jaar had het jaarlijkse bezoek van de Leidse stedenbandclub aan Oxford een bijzonder tintje. 

De herinneringsactiviteiten van het einde van de Eerste Wereldoorlog gaven het bezoek een passend karakter.

Onze burgemeester was verhinderd, voor het eerst in jaren, maar had een goede plaatsvervanger 

in de persoon van wethouder Yvonne van Delft.

Op vrijdag besprak ik met mijn host en collegevoorzitter, John Chipperfield, het programma van de beide stedenbandorganisaties bij een maaltijd in de Bell Inn in Hampton Poyle. Daarna gingen we naar 

de social evening in het politiebureau van de Thames Valley Police in Kidlington.

Ik sprak daar onder meer met Clare Carswell van het Oxford Comité over de mogelijke uitwisseling van kunstenaars en 

over het North Sea Crossings project.

De gebruikelijke Joint Meeting van beide comités op zaterdag kon geen doorgang vinden. Yvonne, 

John en ik spraken in het Randolph hotel met twee vertegenwoordigers van de Oxford Rugby Club, 

Tony Tryer en Kevin Honner,  over een toekomstige uitwisseling met DIOK, waar Yvonne als vrijwilliger actief is
en haar kinderen lid zijn. Doel is om in 2019 een uitwisseling te organiseren.

Vervolgens gingen we naar het Leiden Square in de Westgate Mall voor de officiële kranslegging van beide comités,

speciaal dit jaar ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Yvonne van Delft legde een 

prachtige krans bij het vorig jaar door de gemeente Leiden geschonken mozaïek. 

Yvonne en de Lord Mayor, Colin Cook, hielden een speech, waarin zij refereerden aan de verschrikkingen van de oorlogen de noodzaak om de banden tussen de steden levend te houden, ondanks de politieke verwikkelingen rond de Brexit.  

Ook Johan Rees-Schall vertegenwoordiger van de stedenband Oxford-Bonn hield een toespraak. 

Brian Hawtin, van het Oxford Comittee, legde de bekende poppy-krans. De kranslegging door Yvonne 

en de Lord Mayor van Oxford, Colin Cook, werd omlijst door een optreden van het  Cumnor Community Choir 

onder leiding van Voirrey Carr, secretaris van Oxford International Links. 

De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van de beide volksliederen. Helaas moesten we vaststellen dat het mozaïek, vermoedelijk door bouwactiviteiten, beschadigd is. We hopen dat de stad Oxford, die het onderhoud verzorgt, 

de beschadigingen snel kan laten herstellen.

Na de officiële kranslegging ging een deel van het gezelschap naar het stadhuis waar zij een 

eenvoudige lunch kregen aangeboden. 

Een andere deel van het gezelschap kreeg een rondleiding 

door het Oxford Castle complex. Tijdens de rondleiding sprak ik met van oorsprong Nederlandse dominee 

Margreet Armistead over de mogelijkheden om een Leids muziek ensemble of koor te laten optreden in 

haar kerk van Littlemore om fondsen te kunnen verwerven voor de restauratie. De echtgenote van Colin Cook, 

werkzaam in het museum voor de roeisport in Henley, leidde ons ook rond in de voormalige gevangenis op het terrein, 

waarin nu een hotel is gevestigd. De cellen zijn nu veranderd in hotelkamers, een geslaagd voorbeeld van hoe een erfgoedmonument een tweede leven kan krijgen. Daarna kregen wij een lunch aangeboden in een soort 

Scandinavisch restaurant waar je vanaf de bovenste verdieping een prachtig uitzicht hebt over de stad. 

Na de lunch gingen Yvonne, John en ik naar St. Aldates Tavern, één van de drie rugby pubs in Oxford, 

voor het life bekijken van de testmatch van Engeland tegen Nieuw Zeeland. Spannend, zeker in het begin toen 

de Engelsen op 15-0 voor kwamen. De pub zat goed vol en dat leidde ook tot een klein ongeluk waarbij 

een pint bier over de tas van Yvonne en de broek van John werd gegooid vanwege het scoren door het Engelse team. 

Yvonne heeft de match daar uitgekeken, John en ik moesten eerder weg naar Kidlington.

‘s-Avonds vond het gebruikelijke Annual dinner plaats in de golfclub van Kirtlington. 

Naast de gebruikelijke gasten waren ook voormalig Lord Mayor, John Tanner en echtgenote aanwezig:

John is tegenwoordig voorzitter van een comité dat vanwege de Brexit de internationale positie van Oxford extra moet ‘verzekeren’. Ook de vertegenwoordigers van Bonn en van de nieuwe vriendschapsband tussen 

Oxford en Padua waren present (van de andere nieuwe stedenband van Oxford, die met Wroclaw was geen

vertegenwoordiger aanwezig).

John trad op als ceremoniemeester, Yvonne en Colin hielden een speech, evenals ondergetekende. 

Tijdens mijn speech las ik een gedicht voor van de sergeant Leslie Coulson, gesneuveld aan het 

Sommefront in het najaar van 1916 (de volledige tekst is elders op de website opgenomen). 

Speciale aandacht 

was er voor de 92e verjaardag van 

Ann Spokes-Symons, 

oud-Lord Mayor en een trouwe 

fan van de 

Oxford-Leiden Link.

Zondag, 11 november, vond de jaarlijkse, officiële herdenking plaats bij het monument op St. Giles Road. 

Dit jaar was de menigte toeschouwers vanwege het feit dat 100 jaar geleden de eerste Wereldoorlog groter 

dan gebruikelijk. Ook hier legde Yvonne namens de gemeente Leiden een krans. Na de koffie in St. John''s College 

vertrok Yvonne naar het vliegveld en gingen John en ik naar de door Wyck Hill House in Burford-Stow (Gloucestershire) 

waar wij met een klein gezelschap een voortreffelijke lunch genoten. Rond half vijf waren John en ik in Eynsham waar 

wij een ontmoeting hadden met Ann Louise Avery en haar echtgenoot Steve om te spreken over het North Sea Crossings project voor 2020-2021. Dit project, waarin de Anglo-Dutch Historic Literacy tussen 1050-1688 centraal staat, biedt wellicht mogelijkheden om de Universiteitsbibliotheek van Leiden te laten deelnemen, samen met de Bodleian in Oxford. In het voorjaar van 2019 hopen we hierover verder te kunnen spreken. Na dit bezoek gingen wesnel naar Kidlington om naar het Remembrance concert in de Exeter hall in Kidlington te gaan. Dit concert, waar is ook bedoeld om fondsen te werven voor de link wordt uitgevoerd door de Kidlington Concert Brass band.

Op maandag 12 november vertrok ik richting London om een bezoek te brengen aan de speciale tentoonstelling 

over de Eerste Wereldoorlog in het Imperial War Museum. Een mooie ervaring.


Roelof Hol

Voorzitter Stedenband Leiden-Oxford

                                                     to top 

                                                                                                                                                                                                                                         

Dinnerspeech


Lord Mayor of Oxford, Colin Cook, our alderwoman from Leiden, Yvonne van Delft and representatives 

from the other twinning cities of Oxford, Bonn and the recently twinned city of Padua.

It is tradition that the chairman of the Leiden-Oxford Twinning Committee gives a short speech at the annual 

dinner meetings. Being a historian by profession I usually take a historical context for my speeches. Last time, 

in May I spoke about heritage and legacy within the framework of the coming Brexit. Main conclusion: regardless 

of political and democratic decisions, twinning is about the relations between friends.

The Great War and aftermath

2018 is the last year that the anniversary of the Great War as an active war. Of course, next year we might have 

conferences etc. on the Peace Conference of Versailles and other European countries might give extra attention 

to the treaties that shaped their future within a new European framework, for example the treaty of Saint-Germain in 

1919 that shaped the future of the former Austrian-Hungarian Empire, and the treaties of Sevres (1920) and 

Lausanne (1923) that carved up the former Ottoman Empire.

But November 11, 1918 at 11 am the hostilities at the several theatres of the war ended: no more bloodshed, 

at least at the Western front, but internal wars in the newly formed Sovjet Union, Turkey etc. continued. Allied 

soldiers who survived the atrocities at the front could finally go home, a bit later than the original “planned” end 

around Christmas 1914. Countries could return to the pre-war state, but it soon showed that the newly created

situation in Europe and ones own country had changed drastically since 1913. In that sense, the saying of the former 

foreign minister of England, Viscount Edward Grey that “The lamps are going out all over Europe, and we shall not see

them lit again in our lifetime" proved to be true for more than 900.000 dead soldiers from the British Empire. Mourning 

and remembering would now take its course.

Within this short speech it would take too much of your attention to provide you with all the changes that came from the 

Great War, just one example the right for woman who had contributed so much effort in the war industry and civil services, 

to vote.

In this speech I would like to draw your attention to a cultural legacy of the Great War: numerous books in which 

military personal wrote down their experiences during the conflict. But also poetry benefited from the Great War. 

Allow me to read a poem by Leslie Coulson, a journalist and war volunteer from London who, after participating 

at several theatres of war, finally ended up at the Somme front as a sergeant in the 12th London regiment. 

He got killed there in September 1916. His father, a journal editor, published the poems of his son posthumously in 1917.  

One poem struck me in particular, being a good example of the feelings of a front-soldier who has seen so much 

agony during the war on the matter of the why-question of the conflict. In fact, it is an indictment to the politicians 

and military high-brass in his time who determined the conflict.

 

Who made the Law that men should die in shadows?
Who speake the word that blood should splash in lanes?
Who gave it forth that gardens should be bone-yards?
Who spread the hills with flesh, and blood, and brains?
Who made the Law?

Who made the Law that Death should stalk the village?
Who speake the word to kill among the sheaves,
who gave it forth that death should lurk in hedgerows,
Who flung the dead among the fallen leaves?
Who made the Law?

Those who return shall find that peace endures,

Find old things old, and know the things they knew.

Walk the gardens, slumber by the fireside,

Share the peace of dawn, and dream amid the dew.

Those who returns.

Those who return shall till the ancient pastures,

Clean-hearted men shall guide the plough-horse reins,

Some shall grow apples and flowers in the valleys,

Some shall go courting in summer down the lanes

THOSE WHO RETURNS

But who made the Law? The Trees shall whisper to him:
'See, see the blood - the splashes on our bark!'
Walking the meadows, he shall hear bones crackle,
And fleshless mouths shall gibber in silent lanes at dark.
Who made the Law? At noon upon the hillside
His ears shall hear a moan, his cheeks shall feel a breath,
And all along the valleys, past gardens, croft, and homesteads,
HE who made the Law,
He who made the Law,
He who made the Law
shall walk along with Death.

Who made the Law?

Without going into detail, he refers also to a country in a pre-war state, the country he left when he enlisted. 

His untimely death at least prevented him to see that that country did not exist after 1918. A new era would come 

and not all with good effects: the Twenties ended with a global economic disaster and at the end of the Thirties England 

(and other) would be plunged in a second world wide conflict, just as it had been predicted by the French 

Commander-in Chief at the Armistice negotiations in Compiegne: this is not a peace but a 20 year lasting armistice. Unfortunately, this predictament proof to be very true in the end.

So the anniversary of 1918 gives us food for thought and will certainly get a follow up in 2019.

This year is the last annual dinner that will take place when both our cities are in the EU, next year the Brexit, one way 

or another has materialized. But as we said before, ties of friendship will NOT be hampered by new border arrangements. I think that we should trust our long standing relation between Leiden and Oxford to overcome border crossing issues 

the coming years.

And to that, my friends, I would invite you to raise your glass to a toast for the everlasting twinning ties of both our cities.

 

.

Kirtlington/Oxford, November 10, 2018/rch

UVS in Oxford football tournament


Fantastic exchange UVS JO13 city link Leiden-Oxford
15 August 2018-22 August 2018


One of the main goals of the Leiden-Oxford City Link is; bringing young people from different countries and cultures
into contact with each other.
And it worked! New friendships came out of it and are now maintained through the app.
On 15 August the group of UVS people and guidance from Schiphol left for London. Everyone was nicely dressed in a special dress, a beautiful polo with inscription UVS Leiden, Oxford 2018.
After a quiet flight we arrived at Heathrow Airport, where we were then met  Bill,
chairman of Oxford City Council Committee, who accompanied us the entire week.
The bus trip led us through a
 beautiful landscape to our stay at Hill End Oxford.

A large accommodation with stunning views over the Cotswolds.
The accommodation was spacious and we were billeted with the team from Germany; Rot Weis Lessenich
from Bonn.
Soon our boys became acquainted with the players from the other teams. In addition to the German team,
the Olympic Team Jo13 from Perm, Russia was present at Hill End.
During the week 3 mutual tournaments took place on the beautiful English fields of Cutteslow.
UVS fought with full dedication and sportsmanship but had to bow their heads every time for the Olympic team
from Perm.
A very good team with top talent from Russia. Participating teams from Oxford were:
FC Mansfield Road Juniors and FC Summertown Stars.
The Oxford organization had put together a very interesting program, culminating in the warm welcome by the
Deputy Lord Mayor Councilor Sajjad Malik at Oxford City Hall.
Oxford is a beautiful university city with centuries-old colleges and buildings, where many famous scholars and
world leaders enjoyed their education.
An attraction is the Bodleian Library. The large room in the Harry Potter
films is directly based on the interior of the library.
Our boys eventually found the Mac and KFC college
"the best place in town"!
In England the traffic is on the left, so crossing over was uncomfortable. Fortunately everyone kept a close eye
on each other and everything went without incident.
It made the outings extra exciting.


Many sports activities took place during the week including swimming and table tennis and a walk through an
impressive nature reserve.
A training was also provided by FC Oxford City. Besides a training, the boys also
visited a real competition from Oxford City.
Unfortunately by Oxford narrowly lost, but the reception by the
staff of Oxford City was great.
In the evening the boys were entertained with disco, the international quiz and all kinds of games.
The UVS supervisors still provided a night game.
We felt that it should not be missing at a camp with the sound
of a grizzly as a highlight.
Especially the Russian accompanying ladies (and many a child) screamed.

In short, a week full of sport, sportsmanship, history and history in a beautiful place, in a lovely outdoor environment where the sheep roamed freely.
A week with little sleep for our boys and guidanceļŠ, but full of new impressions, experiences and new friendships, we left home on August 22nd.


Our big thanks go to the organization of the Stedenband exchange Leiden-Oxford.
In particular, our thanks go to Bill, Jill, Malcolm, Lauren and everyone else who has been tirelessly caring for a great week for our boys!


Report:Matthijs van der Horst and Marieke Molmans
Some Pictures made by all .
For the pictures look also on the link:
https://1drv.ms/f/s!Appyyh5cdByvsS0xkrdM1Y6xU6Zp
to top

Bike-Event 2018

   

Van 20-24  juni vond de derde editie van het Bike Event, een samenwerkingsproject van de Leidse stedenbanden 

met Oxford en Torun plaats in Torun. De stedenbandorganisatie Leiden-Torun coördineerde het bezoek samen 

met de lokale fietsorganisatie, Rowerowy Torun. Naast Leiden en Oxford waren er ook vertegenwoordigers uit 

Litouwen en Slovenië. Uit Leiden namen twee Leidse ambtenaren en verschillende deelnemers van de stedenband 

met Torun deel. Er waren vier deelnemers uit Oxford. Bij het symposium gaf de gemeente Leiden een presentatie 

over het fietsbeleid in onze stad. Ook bij deze editie werd de Carel van Ingen Memorial Trophy verreden: 

Pawel van Rowerowy Torun kwam bij deze ronde rond de vijver van Martóva als winnaar uit de bus. 

Voor een uitgebreid verslag en bijbehorende foto’s zie  

http://rowerowytorun.com.pl/art/1923/rowerowe-spotkanie-miast-partnerskich-torunia.html


In de komende periode zullen de beide stedenbandorganisatie met de gemeente overleggen over een eventueel vervolg 

van dit ‘event’ in Leiden waar het Bike Event in 2016 begon. Belangrijk aspect hierbij is het Bike Event onder de 

aandacht van met name studenten te brengen.

Roelof Hol

Voorzitter Stedenband Leiden-Oxford

https://translate.google.nl/#

to top

Report Mara Smeel Folkatron


Mara, student from Leiden enjoys Ethno week

 

Spending a week with musicians all over the world. Could you think of something more fun? 

When I was asked to join Ethno England I thought this would be a very special opportunity. 

During Ethno England about 20 young musicians from all over the world teach each other songs 

or tunes from their country. This experience was even more special than I expected. Arriving in 

England I had a warm welcome in a group of lovely musicians. Which became to feel like a 

family during the week. In Ethno we play folk music and learn by ear. For me being recorder 

player and not a folk musician it was very interesting and instructive to come into contact with 

a totally different way of playing music than I am used to. Not playing music from dots and 

attempting to play everything as perfect as possible, but learning by ear, creating an atmosphere 

together and make it sound great as a group. The highlights of the week were busking in Oxford,

driving around in a truck while playing and the concert at Tandem festival. It was lovely to be 

around with musicians playing music all day.

I'm really grateful that I got the opportunity to participate in Ethno England and I definitely 

want to go again. Thanks to Ethno England I have great new friends and it opened a totally 

new way of making music for me.

 

Concert:

Busking in Oxford:

Rehearsing

Mara Smeel

Letter of Lord Mayor


Mayvisit 2018

Visit Oxford to Leiden in May 2018
From May 2-6 our friends from
Oxford visited our city again. And although the group of those directly involved will become smaller over the years, the program is still alive: exchanges with the hockey club Roomburg, the participation of UVS in an international football tournament, the Leiden participation in a music event in Oxfordshire and the possible appearance of street dancers at Gymsport led some of the topics on the agenda during formal and informal meetings. 

The two city bond committees held their Joint Meeting on 4 May about the program for the coming period. The municipality was host.
The essence of the visit in May is of course the arrival of the Lord Mayor, in this case Jean Fooks, who participates in the commemoration meetings on 4 May (Haagse Schouw, Pieterskerk, Stille Tocht and wreath laying). The official party was also extended this year with Reverend Bob Wilkes, who until his recent retirement for years the Remembrance Service in November in
Oxford, where our mayor is always present. 

The Lord Mayor also visited the university this year with a reception in the Academiegebouw. The usual dinner of the mayor with his official guests after the commemoration meeting took place in The Print Cabinet. 

On 5 May the Lord Mayor, together with our mayor, was also on the podium in the Doezastraat at the reception of the Leiden Roadrunners who had taken part in the Liberation Run from Wageningen (87 runners groups). The foundation Stedenband Leiden-Oxford took care of the guests from Oxford a historic city walk from the Castle to the Doezastraat, a lunch at Passion Food in the Herenstraat and a boat tour from café Babbels through the city canals. The nice weather made these activities a success.
The annual dinner of the Stedenband took place this year at Brasserie Cronestein. Besides the official guests from
Oxford, the board of the council, Frederick Zevenbergen and his wife, mrs. C. Black, present.


 

Roelof Hol
Chairman of the
Leiden-Oxford  Council Foundation

to top

Speech Roelof Hol 2018

 Lord mayor of Oxford, Jean Fooks, her escort Mrs Carolyn Naylor, special guests from our burgomaster, Bob and Sheila Wilkes, again welcome to our annual dinner 

·         Also a hearthy welcome to the representative of our city, Mr. Frederick Zevenbergen, nestor among our town councillors and his escort, Mrs.  Carin Zevenbergen

My short speech is about heritage and legacy. 

This year Leiden won the BNG Award, BNG being a bank for municipalities in the netherlands and they fund a price fort he cities that have the best policy and actual operation on heritage. Leiden was not only the best of four nominees, but we won also the price given through the public vote. And for all of you who did stroll about  today through the heart of our city may conclude that this award came tot he the right place. There are a number of criteria which I will not summone all, but one of the criteria is that the city seeks an active rol of its citizens in preserving the heritage  element in their hometown. Especially the privately owned houses along the canals, but also living quarters outside the centre of the city show off of commitment of its inhabitants. And, just fort he sake of example, the policy of  the citycouncil to financially contribute to business buidling in the city to restore the windows of their shops in to their original glory was one of the elements that the jury gave reason for granting te award to Leiden. The phrase “Leiden, city of doiscoveries’ has more to it than just a phrase.

How do we desrcibe these actions? Is it just heritage or is it also legacy? And then I do not mean legacy in the IT-business because there it has a negative connotation: outdated system that is still being used by persons who do not want to change? No, in ur case it is heritage: this generation, old an dyoung, take care of what they did inherit form our predecessors and in my case we will give it a new meaning. As you may know Leiden used to be a very indiustiralised city up till the sixties of the last centrury, then we lost all industrial activity, wheter it was textile, heavy metal or otherwise, so we were left with all kind of buildings that originally did not have any other function that produce some industiral product. Of course,  a number were demolished but the  majority got a new function, sometimes for housing, by conversion the industrial building into appartments or a p8ublic function. And that process is still continuing.

And in all those years that I have just described we had a link with Oxford, a tradition that also changed its outlook: large numbers of people who participated in exchanges, later more project related activities when the numbers of people involved in exchanges dwindled. As we all are aware, the link is not a dead heritage thing, but should remain a n active and vivid element of connecting people.

Just to show you how active our program is, I just want to give you a few examples: next week 28 fieldhockeyplayers from two girls teams U 16  from the one and only hockeyclub in Leiden, Roomburg, will visit Oxford, together with 7 adults accompanying them. In our joint meeting we discussed details on how we could make this event a success. Our collegeagues from the Oxford-Leiden Committee will arrange a Alice in Wonderland boattrip to show our girls part of the Oxford experience. And since this is an exchange, the Oxford hockeyclub will come over in August to participate in an international womens twinning hockeyfestival in which hopefully also Torun, a link of Leiden, will participate. And just yesterday we discussed the possibilities to have the Messy Jam Dancers from Oxford to visit Leiden and perform together with the dancers of Gymsport Leiden in July. And a footballteam of UVS will participate in an international twinning torunament with teams form Russia, Germany and Oxford in August.

In June people from Oxford, Torun and Leiden will participate in the Bike Event in Torun. This is the third edition of a project that started in Leiden in 2016. And we hope to continue this event next year in Leiden again. On the individual side, Mara Smeele , a recorder, will travel tot he Folkatron in Jun e  in Oxfordshire.

So you see, ladies and gentlemen, although the majority of the people present here are far above the middle age, activities in our twinning program still involve younger people. And that is where the spirit of twinning should come from. Then we might conclude that our generation left a legacy to new generations in order to have a heritage  tradition even if it is not a building or any other physical proof. Meeting each other in ones own environment will give a strong base for future contacts, the more important now that the European framework will look different in a couple of years. Twinning will keep crossing borders without legal or political impediments.

And tot hat, my dear froiends, I would propose a toast tot he everlastging fustuire of the twinning link between Leiden and oxford.

Roelof Hol,

Chairman twinning program Leiden-Oxford

Remembranceweekend Oxford 

November 2017


Mosaic Leiden Square

     

Mozaïek op Leiden Square in Oxford

Maanden van voorbereiding gingen vooraf aan de officiële onthulling van een mozaïek

ter herinnering aan 70 jaar Stedenband Leiden-Oxford op zaterdag 11 november 2017.

Burgemeester Lenferink en Lord Mayor Mevrouw Fooks hielden een toespraak op

Leiden Square in het gloednieuwe winkelcentrum Westgate, waarna het mozaïek aan

iedereen getoond werd. 

Het werk is ontworpen door drie jonge kunstenaars: twee uit Oxford en één uit Leiden, Emma van Noort.
Het werk is ontworpen door drie jonge kunstenaars: twee uit Oxford en één uit Leiden, Emma van Noort.


Er was héél veel belangstelling voor het  feestje, dat van 12 tot 15 uur duurde. Er klonk veel muziek: uit Oxford speelde de Cutting Edge Big Band en uit Leiden de stage band van K & G. Tussen deze twee  optredens  dansten jongeren (verschillende leeftijdsgroepen) 

van de Messy Jam groep de sterren van de hemel. De welbekende Don Rouse, deputy president van de Oxford-Leiden   Link, die, samen met Hans Ladan en Eric Filemon, ervoor gezorgd had, dat K & G optrad,  hield ook een toespraak. Ondanks de kou trok het spektakel duizenden toeschouwers. 

The Cutting Edge Band from Oxford at

the opening of Leiden Square

The Burgomaster of Leiden, Henri Lenferink, 

and the Lord Mayor of , Jean Fooks,

unveil the Oxford-Leiden mosaic in 

Een uur vóór de optredens was er paniek: de stroomvoorziening werkte niet. Een

 verbinding met één van de restaurants op het plein bracht uitkomst, zodat het programma

 toch gerealiseerd kon worden.

 In zijn speech benadrukte Burgemeester Lenferink dat er nu een nieuw tijdperk in de

 betrekkingen tussen de twee steden was aangebroken. En de Lord Mayor sprak de hoop

 uit, dat de samenwerking en vriendschap tussen Oxford en Leiden, en ook de rest van

 Europa, voortgezet zal worden.    

 Janneke Ottevanger

Leiden Square opening and mosaic unveiling

Thousands of people joined our celebrations to mark the official opening of Leiden Square in the 

Westgate Centre and the unveiling of the Oxford-Leiden mosaic.

Months of planning came to a head on Saturday, 11th November when the Lord Mayor of Oxford, 

Jean Fooks, and the Burgomaster of Leiden, Henri Lenferink, performed the honours.

With Bonn Square in the north and Leiden Square in the south, Oxford’s two long-standing twin city 

links are now both prominently and permanently recognised in the city centre.

After the mosaic had been unveiled, we enjoyed a feast of music from the 

Cutting Edge Big Band from Oxford and the K&G stage band from Leiden, 

interspersed with dancing from the celebrated Oxford dance troupe, Messy Jam.The three-hour programme of music and dancing outside the John Lewis store, 

with our deputy president Don Rouse as MC, was watched by thousands 

of people who thronged the square or watched from the balconies on the upper floors.

 Despite all the intensive planning, however, not everything went to plan. 

As the big day dawned at around 8am, we suddenly realised that we had no power in the square.

It may have been down to teething problems with the new shopping centre, or perhaps 

the Dutch electrical equipment wasn’t compatible with the Westgate circuits. 

Whatever it was, with true Oxford-Leiden grit, we managed to improvise, 

one solution being to run a lead from a plug inside one of the nearby restaurants!

 The Cutting Edge band was due to start playing after the two minutes’ silence for Armistice Day at 11am, 

but the problem had still not been sorted out when the Lord Mayor and Burgomaster  arrived 

at midday to unveil the mosaic.But soon afterwards, everything sparked to life, and the music and 

dancing carried on without further hitch, to the delight of the performers and the large audience of shoppers, 

and to the relief of our members who were putting on the show! The Burgomaster told everyone 

at the unveiling that he was delighted with the mosaic and square, 

hailing them a “new era” of partnership between our two cities.

He added
“It is such a high-quality public space. You have succeeded in bringing new quality to an ancient city.”

 The Lord Mayor said: 

“We very much hope the collaboration and friendship between our two cities, 

and indeed the rest of Europe, may continue.” 

The circular mosaic brings together a symbol for each city – blue arcs representing

the horns of Oxford’s ox, and a cross representing the cross keys in Leiden’s coat of arms.

It was created by three of our young artists, Lauren Baldwin and Tamsin Corrigan from Oxford and 

Emma van Noort from Leiden, who were all at the ceremony to see their work unveiled.


Our thanks to everyone who played a part in making the day such a success.

 

John Chipperfield

Bike-Event 2017

Oxford Cycle Event 

14 juni t/m 18 juni

A report of Aat Smit

 

Aat Smits

 to top

Bike Event 2017

 

By John Chipperfield

  

 

Left to right, Eva van Ingen, Sarie Beames (front), Hafida van Ingen, Phil Grunewald (winner), 

Phil’s son Max, Jasper van Ingen, Theresia (Resel) van Ingen

A magnificent trophy was presented in memory of Carel van Ingen during 

Oxford Bike Week and five members of Carel’s family travelled to Oxford to hand it over. 

It was a fitting tribute to Carel, who had supported our Link so well as Leiden City Council’s 

international officer and after his retirement, as a member of the Leiden committee. 

He died just before Christmas.

The trophy, in the shape of a cyclist, was commissioned in Leiden and was presented 

to Oxford cyclist Phil Grunewald, the winner of a timed hill climb at Shotover,

It was one of a series of events in the annual Oxford Bike Week, which this year had 

an international flavour with cyclists from Leiden, Bonn and Leiden’s Polish twin town of Torun.

 We were delighted to see so many of the van Ingen family present at the hill climb and

the presentation. Carel’s widow, Theresia (Resel), was joined by her son and daughter in law, 

Jasper and Hafida, daughter Eva and grand-daughter Sarie Beames. 

They chose the hard way to reach Shotover, joining other cyclists at Beeline Cycles 

in Cowley Road and cycling all the way. They may have regretted the decision, 

as they tackled the long, potholed climb to the top of Shotover Hill! 

They made it (a little exhausted) – at least the homeward journey was downhill!

 The competitive hill climb (on a different hill) was keenly contested and the fastest, 

Phil Grunewald, accompanied by his son Max, who also took part, 

was delighted to become the first recipient of the Carel van Ingen Trophy.

 Bike Week had begun with a ‘getting to know you’ drink and dinner at the 

Rusty Bicycle pub in Magdalen Road. Other events included cycle tours of Oxford,

a forum to discuss cycling initiatives and visits to the hydro project at 

Osney Lock and Trax, the charity which helps disadvantaged youngsters 

develop their skills. 

The programme also included a tour of Christ Church and punting on the river as well

as plenty of time to discuss cycling in various pubs. 

We also took the opportunity to present all the participants with copies of the yellow book,

compiled by Carel, tracing the first 60 years of our Link’s history.

 In the Cape of Good Hope pub after the hill climb, Leiden and Torun cyclists wrote 

messages to each other on the blank pages at the front of the books

– a clear sign that friendships had been made.

Picture captions Six Leiden cyclists

Back row (left to right): Sari Verdijk, Mieke van Immerseel, Daniël Amesz

Front row (left to right): Tinke Weenink, Ines Noordermeer, and Sophie de Jong

 

 

The Carel van Ingen hill climb in progress

Carel’s family at the presentation of the trophy

By John Chipperfield

 to top

Verslag Fietsevent 2017 

Auteur: Bram Danen

 

Aanleiding

Naar aanleiding van een discussie over de revitalisatie van de stedenband Leiden-Oxford 

is het fietsevent tot stand gekomen. Dit event, wat voor het eerst gehouden werd in 2016 in Leiden, 

heeft naast het revitaliseren van de stedenband tot doel om de uitwisselingen te verjongen. 

Fietsen wordt zowel in Leiden als Oxford veel door jongeren (studenten e.d.) gedaan. 

Dit is dan ook het middel bij uitstek om jongeren bij de stedenbanden te betrekken. 

Na de succesvolle pilot in Leiden nam Oxford de organisatie dit jaar op zich. 

Het fietsevent vond plaats tussen 14 en 18 juni. 

Naast de Leidse delegatie waren er ook afgevaardigden uit Torun en Bonn.

Het programma

Het programma bestond uit fietstochten en bezoeken aan verschillende aan fietsen 

en duurzaamheid gerelateerde projecten. Een aantal interessante projecten waren:

·        

     Broken Spoke: startup die Oxonians leert om hun eigen fietsen te repareren. 

     De fietswrakken die de gemeente heeft verzameld worden daarvoor gebruikt.

Osney Lock Hydro Plant: burgerinitiatief op het gebied van duurzaamheid

     De waterkrachtcentrale levert energie aan 200 huishoudens. Combinatie met zonnepanelen

     om gedurende de zomer voor de lagere waterstand in de rivier te compenseren. 

     Levert ondertussen netstroom.


·        Sociale werkplaats: jongeren uit probleemgezinnen en/of met strafblad leren een vak bij een garage. 

     Ze repareren o.a. fietswrakken (net als bij Broken Spoke geleverd door de gemeente).

Over het algemeen genomen kan worden geconcludeerd dat er veel kleinschalige initiatieven zijn in 

Oxford om het fietsen te promoten. 

Er wordt veel vanuit de samenleving zelf georganiseerd, ook juist vaak vanuit de 

private sector (bijvoorbeeld Broken Spoke). 

Naast de fietstocht was er een symposium over fietsbeleid. Chris de Vor verzorgde de input namens de gemeente Leiden. Het belangrijkste dilemma voor Oxford is het gebrek aan politieke steun voor grootschalige projecten. Chris adviseerde hen om daarom juist in te zetten op kleinschalige veranderingen door aanpassing van de fietsinfrastructuur te koppelen aan grotere infrastructuurprojecten. Door een aantal succesvolle voorbeelden aan te kunnen halen wordt het bij toekomstige projecten eenvoudiger om politieke steun te krijgen.

Tot slot was er nog een wedstrijd ter ere van Carel van Ingen. Hiervoor bleek veel animo te zijn bij wielrenners uit Oxford. Het wedstrijdelement had duidelijk een mobiliserend effect. Het is daarom het overwegen waard om van de Carel van Ingen Trofee een jaarlijks terugkerend event te maken.

Bij alle activiteiten waren de onderstaande studenten betrokken:

 

 Het vervolg: Torun 2018 en daarna

In 2018 zal Torun het fietsevent organiseren. De delegatie uit Torun is erg enthousiast 

over dit vooruitzicht. De Stichting Leiden-Torun zal hen in de organisatie ondersteunen.

Het inzetten van de studenten was een succes. AEGEE Leiden zou graag betrokkenheid houden

bij de stedenband met Oxford. De eerste mogelijkheid hiervoor is de inzet van jeugdvertegenwoordigers. 

Vrijwilligers van AEGEE kunnen een rol spelen in het programma. 

Wellicht dat we ook één of twee studenten naar Oxford kunnen sturen als vertegenwoordiger van Leiden.

Op de langere termijn is het wenselijk dat AEGEE banden ontwikkelt met één van de colleges. 

Dit zou de uitwisselingen een meer structureel karakter (en onafhankelijk) geven. Louise Upton, 

Raadslid en professor neurowetenschappen, kan hier wellicht een rol spelen. Zij ging naar New College. 

Mogelijk heeft zij daar ingangen waarvan AEGEE gebruik kan maken.

De uitwisseling tussen Oxford en KLSRV Njord is blijkbaar een aantal jaar geleden gestopt. 

Om de studentenparticipatie te versterken kan Leiden trachten deze uitwisseling weer op gang te brengen. 

Vanuit het Comité Oxford-Leiden is hier interesse in.

Ten behoeve van de strategische doelen van de gemeente Leiden is het wellicht ook wenselijk om 

een uitwisseling tussen ambtenaren tot stand te brengen. Oxford heeft veel aan onze kennis op het 

gebied van fietsinfrastructuur. Leiden kan op haar beurt een ambtenaar naar Oxford sturen om 

kennis op te doen op een voor ons strategisch belangrijk vlak. Dit hoeft niet beperkt te zijn tot 

fietsbeleid, maar kan ook slaan op domeinen als duurzaamheid e.d.

 

https://translate.google.nl/#

Bram Danen

to top


Oxford to LeidenBike ride

Mayvisit 2017

Bezoek Oxford delegatie in mei

Zoals te doen gebruikelijk kwam ook dit jaar weer een groep vrienden uit 

Oxford naar Leiden rond onze Dodenherdenking. Behalve de officiële delegatie 

van de Lord Mayor en de Lady Mayoress kwamen ook 13 vrienden uit Oxford over. 

De groep arriveerde op 2 mei en werd ontvangen in La Place bij Zoeterwoude.

      

    

Er was deze keer geen gemeenschappelijk programma anders dan de officiële momenten. 

De beide voorzitters en Emma van Noord, één van de deelnemers aan het 

gemeenschappelijke kunstenaarsverband, KLICK, 

overlegden over de wijze waarop KLICK een kunstwerk 

kan ontwerpen voor de opening van het Leiden Square in Oxford in november 2017. 

Op 4 mei was de zg Joint Meeting in het stadhuis met aansluitend een 

gemeenschappelijke lunch van beide besturen, aangeboden door het Leidse stadsbestuur. 

Tijdens de joint meeting brachten beide voorzitters hun rapportage uit over het laatste half jaar. 

Die middag waren vertegenwoordigers aanwezig bij de herdenking bij de 

Haagse Schouw 

 

 

en des avonds woonden de gasten de herdenkingsdienst in de Pieterskerk bij

en de aansluitende ceremonie hierbij.

Na de bijeenkomst vond bij bestuurslid Menno Fitski thuis

de social evening plaats. 

De beide voorzitters namen toen deel aan het door de burgemeester aangeboden diner in De Gapende Eter. 

Op vrijdag 5 mei stond Roelof Hol met de  Lord Mayor en de Lady Mayoress op uitnodiging 

van de voorzitter van de ondernemersvereniging van de Doezastraat, Nelly Brands, bij de Wilhelminabrug. 

Daar stapten zij in één van de voertuigen van de optocht van Keep them rolling om het laatste stuk 

van de tocht naar het rapenburg mee te rijden. Een bijzondere ervaring 

om in een jeep uit WO2 leiden binnen te rijden. 

 

Het gezelschap liep mee met de Band of Liberation vanaf Barrera (Soldaat van Oranje) naar de Doezastraat om, 

samen met wethouder Paul Dirkse, de lopers van de Liberation Run te verwelkomen. 

Daarna maakten zij een wandeling over de vrijmarkt in de Doezastraat en de Herenstraat. 

Na een korte lunch bij Giuseppe in de Herenstraat kregen de Lord Mayor en de 

Lady Mayoress een korte stadswandeling onder leiding van de voorzitter van de 

Leidse stedenband, afgesloten met een rondvaart van Rederij Rembrandt. 

Die avond vond het gebruikelijke diner van de beide stedenband besturen plaats 

bij De Lepelaar aan de Apollolaan. Zo’n 40 personen namen hieraan deel, 

evenals de wethouder Paul Dirkse. Op 6 mei vertrokken de gasten uit Oxford.

https://translate.google.nl/#

R.C. Hol

Speech Roelof Hol 

Speech Chairman Citylink Leiden-Oxford at the diner at 5th of May 2017

·       

Lord Mayor of Oxford, councillor Mohammed Altaf-Khan and Lady Mayoress Jamila Akhter-Altaf,
our alderman of Leiden, Paul Dirkse, Friends of Leiden-Oxford.

     

The subject of my speech is, understandable, about the inevitable outcome of the referendum in 2016, 

      the British call for the execution of art. 50 of the European Treaty of 1992, instituted in Maastricht by the way.

.

Mind the gap

Last Saturday I attended a meeting in a Leiden bookstore where Titia Ketelaar, who was correspondent 

or the NRC since 2010 and has just returned to The Hague, presented her book Mind the Gap. 

Het Engelse eilandgevoel en de vele tegenstellingen in één land. 

Her research directed itself on how on earth the English voted for Brexit, the English character 

and how the country is now faring. It is a book worth while reading, so if you have time, start learning

Dutch. And for those who already read Dutch, buy the book and learn a bit more about the English

character of our long-time neighbours and friends. Now that the 27 other countries of the European 

Union have decided on their approach towards the coming process of divorce, but also on the process 

after the divorce has been concluded. It will take a considerable amount of time, 

but we should focus on the future. There is no going back.

Mind the gap, 

the friendly, female voice in the London Underground that warns us to take care when leaving the 

train since the gap is not everywhere of the same size, but it is always  there, a mere symbol of the Channel, 

the North sea. Even the one physical connection between the continent and the British Island, 

the Channel tunnel, was not a strong argument for 52% of the British people to vote for remaining 

in the European Union. Because we shall not forget that 48% voted for remaining. Many comments 

on Brexit keep reminding us of the sharp distinction among the British people themselves: 

North vs. South, city vs. rural areas, poor and rich, Scotland vs. Great-Britain etc... 

To remind you, in Oxford more than 70% of the votes were for remaining in the EU. 

My personal conclusion is that there are more gaps to “make do and mend” than only between 

Great-Britain and the European Union. And bridging those internal gaps also will take much effort of the 

English people themselves.

Last year my Jaguar club had it’s biennially trip to “ye Old England”. We travelled through those counties 

and landscapes that attract so many people form abroad: the cottages of the Cotswolds, university cities 

of Cambridge where I visited Peter house College where I stayed in the 70ties just after UK had decided

to get into the EU,  Oxford and of course the heritage race track of Goodwood. In a small village in the 

Cotswold I got into a discussion with some local people, first of course on vintage Jaguars, secondly 

on Brexit. Their main issue was in fact not a European thing, but the fact that so many of their cottages 

were bought by rich Londoners and their children could not afford the housing prices and had to leave. 

Those ‘rich temporary dwellers’ as someone called them have global interests, are ‘into the EU, 

and we do want our village back. Food 4 thought.

And despite the whole Brexit issue, Leiden maintains its strong ties of friendship with Oxford.

As our burgomaster said on several occasions: “whatever the outcome, we should continue the 

link with Oxford”.And by that credo the Leiden-Oxford committee will act: ‘make do and mend’. 

Just one example: the Bike Event in Oxford in June is a multi-city event. Not only Leiden and its 

Polish twin town Torun are participating, but Oxford also invited their twin towns to join the project that 

started in 2016 in Leiden with three cities. We will also commemorate our late board member, 

Carel van Ingen, by organising a hill climb trial for bikes. More important is that this project connects 

young people to the link activities. And that is an urgent issue in the twinning program. 

If we do not put all our efforts in bringing twinning to the next generations, the twinning might fade 

away. Now that WW2 is becoming more and more something from a far away past we will have to 

look into ways that, besides the strong ties on remembering, provide younger generations 

with perspectives for the future. Because if we fail to do so, the common ground on twinning fades 

into the background. That is why both the committees already put much effort in the exchange 

of ideas between young artists from both cities, united in the KLICK movement. 

Their working together on joint projects gives hope for the future of the twinning program. 

And the same attitude we find with the Leiden Mesh festival organisers where dances form several 

cities create together in a few days a performance on stage. Mind the gap in optima forma.

And to that future, my friends, I would raise my glass to the twinning program of Leiden-Oxford.

 

Roelof Hol/May 2017


to top