Logo

Nieuws:

NL UK

   Roelof Hol op BBC Oxford
    Jaarplan 2018
    Mozaiek Leiden Square
    Persbericht  Bike-Event Oxford
    Leiden Square opening in november
    Vereniging Vrienden van Oxford opgeheven 
    Archief van de stichting Stedenband Leiden-Oxford
    Een mijlpaal van Licht
    Nieuwsbrief Torun
    In Memoriam Carel van Ingen
    In Memoriam Cock Dijsselbloem
    Leiden Square
    Filmpje Omroep West
    Persverklaring bij Brexit
    Programma fietsevenement
    Bestuursvacature     Lintje Filemon
    Lintje van Gorkom


BBC Radio Oxford 

David Prever

Klein interview op BBC Oxford over Twin Cities van Oxford.
Klik op de link en ga naar het fragment, dat ongeveer begint bij:
39 minuten en 54 seconden en eindigt bij  42minuten en 20 seconden

Jaarplan 2018 Stedenband Leiden-Oxford

Bestuur & organisatie

·       Vacatures bestuur vervullen (penningmeester, secretaris, evenementencoördinator): 

    nieuwe opzet structuur Stedenband

·       Bijeenkomsten bestuur : 1x 6 weken, excl. Joint Meetings (2)

·       Faciliteren ontvangst delegatie uit Oxford in mei

·       Deelnemen aan Joint Meeting in Oxford in November

Uitwisseling  ( [] de partners in de stad of elders)

·       Uitvoeren Bike Event deel 3 samenwerkingsproject Oxford-Torun rond thema fietsen: juni [Torun/Oxford]

·       Voorbereiden gemeenschappelijk project stedenbanden en singelpark [Torun/Oxford]

·       Bijdragen aan Oxfordprogramma inzet Oxford kunstenaars /illustrator 

    en KIOSK[Clare Carswell]

·       Overleg stadscurator kunst openbare ruimte [KLICK]

·       Bijdragen aan deelname BPlusC aan Folkatron in juni [BPlusC]

·       Bijdragen aan uitwisseling  1 voetbalclub [RCL Leiderdorp ]

·       Voorbereiden deelname UVS aan stedenbandtoernooi in Oxford [UVS]

·       Uitwisseling LHC Roomburg en Oxford City Hockeyclub: mei [LHC Roomburg]

·       Organisatie stedenbandtoernooi hockey voor meisjes in augustus in Leiden in 

    samenwerking met Torun [Torun, LHC Roomburg]

·       Uitwisseling Die Leythe 2019: onderzoek [Die Leythe]

·       Onderzoek project UB Leiden, Bodleian Library, Erfgoed e.o. rond digitale leerweg[ 

    UB Leiden, De Lakenhal?]

·       Eventueel bijdragen aan fondswerving Leidse variant Mesh Festival III [ BPlus C]

·       Eventueel bijdragen aan uitwisseling Leidse Hofjesconcerten [Stg Leidse Hofjes concerten]: 

    bij voldoende input vanuit Oxford

·       Bijdragen aan digitaal muziekproject [Sophie ter Schure]: sonderen binnen Leidse 

    basisscholen in samenwerking met gemeente

·       Bijdrage aan ontwikkeling kiosk voor Leidse koorboeken [Roger Busschots, Britt Verstegen]: 

    evt samenhang opening Lakenhal in 2019

·       Uitgifte tweetalige stedenbandbrochure (analoog & digitaal)  uit te geven [gemeente, nog geen uitgever bekend]: bij voldoende inzet

·       Bijdragen Oxford run Ronald McDonaldhuis in juni ? [RMcD huis Leiden]

·       Voorbereiden optreden Messy Jam Dancers in juli [Gymsport Leiden]

 

Leiden, januari/mei 2018/rch

Mozaiek LeidenSquare

Leiden biedt mozaïek aan voor het Leiden Square in Oxford

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de stedenband tussen Leiden en Oxford zal

burgemeester Lenferink op 11 november 2017 een mozaïek aanbieden aan de stad Oxford. 

Het mozaïek wordt geplaatst in het winkelcentrum, de Westgate Mall. 

Vorig jaar heeft de stad Oxford daar in overleg met de eigenaren van de Westgate Mall een plein 

naar Leiden vernoemd. De gemeente Leiden heeft het samenwerkingsverband van Leidse en 

Oxonian kunstenaars, KLICK, de opdracht gegeven om een mozaïek te ontwerpen. Lauren Baldwin, 

Tamsin Corrigan, beiden uit Oxford, en Emma van Noort uit Leiden hebben zich van deze taak 

gekweten. De totstandkoming van het mozaïek had vanwege de Engelse regelgeving over veiligheid 

de nodige voeten in aarde, maar het resultaat is er nu. De komende week zal de laatste stap, 

de installatie van het mozaïek in de vloer, uitgevoerd worden onder auspiciën van de betrokken 

kunstenaars. De officiële opening vindt plaats op 11 november. De Lord Mayor van Oxford en 

onze burgemeester zullen de officiële openingshandelingen verrichten. De opening van het

mozaïek zal worden omlijst door muzikale optredens van K&G uit Leiden en 

de Cutting Edge Brass band uit Oxford. Voor een vochtige bijdrage wordt gezorgd 

door de Leidse bierbrouwer, Leidsch Bier.

Roelof Hol

Voorzitter Stedenband Leiden-Oxford

Persbericht Bike-Event Oxford


Stedenbanden Oxford en Torun op de fiets in Oxford

De Leidse stedenbandorganisaties voor Oxford en Torun werken samen met de gemeente 

sinds 2016 aan een gemeenschappelijk project over het fietsen in de verschillende steden. 

Doel is om via “De Fiets” meer jongeren te betrekken bij het werk van de stedenbanden. 

In 2016 was het de beurt aan Leiden, waar het evenement mede georganiseerd werd door 

bijdragen van het ROC en de Hogeschool van Leiden.

Van 13 tot 17 juni 2017 zullen deelnemers uit Leiden en Torun actief zijn in Oxford. 

Zo wordt er een symposium georganiseerd waar de verschillende stedenbanden van 

Oxford het fietsbeleid in hun stad zullen presenteren. Namens Leiden zal Chris de Vor 

van de gemeente de presentatie verzorgen. Maar ook fietstochten door Oxfordshire, 

samen met locale organisaties, maken deel uit van het programma. 

En ter herinnering aan Carel van Ingen, oud-internationaal stedenbandcoördinator van 

Leiden en verwoed fietser, die in december 2016 overleed, wordt een hill-climb georganiseerd.  

Leiden wordt mede vertegenwoordigd door zes studenten van de Europese 

studentenreisvereniging AEGEE-Leiden, die Europese studenten met elkaar in contact brengt, 

door culturele uitwisselingen om een democratisch en divers Europa na te streven. 

Vanuit Torun nemen vier personen deel. In 2018 moet het samenwerkingsproject in Torun 

een vervolg krijgen.

Volg de deelnemers tijdens hun activiteiten in juni via https//www.facebook.com/aegee.leiden/


Foto bijschriften: Daniël Amesz, Tinke Weenink, Ines Noordermeer, Mieke van Immerseel, Sophie de Jong (allen AEGEE, niet op foto: Sari Verdijk), Roelof Hol (voorzitter Stedenband Leiden-Oxford), Bram Danen (hoofd delegatie gemeente Leiden)

 

 

naar boven

Leiden Square opening in November

In november 2017 zal het Leiden Square in Oxford officieel worden geopend. 

Op voorstel van het bestuur van de Leidse stedenband zal het kunstenaarscollectief KLICK, 

bestaande uit jonge kunstenaars uit Leiden en Oxford een ontwerp voor een mozaïek

(of vergelijkbaar kunstwerk) maken. Vanuit Leiden zal Emma van Noort hieraan deelnemen. 

De kosten worden gelijkelijk gedragen door de beide steden.

En wie weet vormt dit moment voor vrienden van de stedenband weer eens aanleiding om 

Oxford met een bezoek te vereren en oude vrienden te bezoeken.

Vereniging Vrienden van Oxford opgeheven

Na ruim twintig jaar heeft de ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Oxford 

besloten zich op te heffen. Het ledenaantal was door natuurlijk verloop, de vergrijzing en 

het gebrek aan nieuwe (jonge ) leden inmiddels gedaald tot onder de 30, reden waarom 

het bestuur enige maanden geleden de leden voorstelde de activiteiten te beëindigen. 

De stichting Stedenband Leiden-Oxford neemt taken zoals de organisatie rond de 

jaarlijkse bezoeken over. Hiervoor blijven bestuursleden van de vereniging beschikbaar. 

Ook de digitale nieuwsbrief zal worden uitgebracht met steun van oud-bestuurslid 

Menso Giesbert, tevens bestuurslid van de stichting. Het verdwijnen van de vereniging 

geeft wel aan dat het noodzakelijk is om de structuur van de stedenband aan te passen en 

aantrekkelijk te maken voor nieuwe, jonge deelnemers. Gedacht wordt aan de mogelijkheid 

om meer activiteiten projectmatig te organiseren, waardoor inzet weliswaar een tijdelijk 

karakter krijgt, maar tegelijkertijd wel aantrekkelijker is dan een wat formele bestuursfunctie. 

Het komende Bike Event is daar al een voorbeeld van.

naar boven

Archief van de Stichting Stedenband Leiden-Oxford

Al enige tijd wordt door Roelof Hol, voorzitter van de Stedenband Leiden-Oxford gewerkt 

aan het archief van de stichting, zodat dit in beheer kan worden overgedragen aan 

Erfgoed leiden e.o., het vroegere gemeentearchief. Ook het archief van de 

Vereniging Vrienden van Oxford wordt in dit verband meegenomen. 

Er zijn inmiddels van een enkel oud-bestuurslid of lid documenten en foto’s ontvangen, 

maar we roepen oud-leden of bestuursleden van de Vereniging Vrienden van Oxford 

of de Stichting Stedenband Leiden-Oxford op om materiaal ter beschikking te stellen. 

U kunt zich in verbinding stellen door een bericht te sturen aan Roelof.hol@planet.nl

R.C. Hol

naar boven

Mijlpaal van Licht


In het Leidsch dagblad van 03-02-2017
verscheen onderstaand artikel over
Carel van Ingen
geschreven door Broer Roolvink.

Carel van Ingen

Geboren op 10 juli 1946 te Almelo

Overleden op 4 december 2016 te Langeraar.


Tijdens de uitvaartdienst werden veel beelden uit het leven van Carel van Ingen vertoond. De grote verscheidenheid aan activiteiten waar Carel deel aan had was imponerend. Toen de goedlachse ‘Tukker’ in 1978 aan het werk ging bij de gemeente Leiden, wist nog niemand dat ze een duizendpoot in huis hadden gehaald. En hij deed alles met zoveel passie en plezier.

Carel is geboren in Almelo, trouwt met de Duitse Resel en gaat later wonen in Langeraar. Zij houden van reizen en trekken met hun kinderen Eva en Jasper. Met een aantal vrienden van overal richt hij een fietsclub op, die elk jaar ergens in Oost Europa een tocht maakt. Vriendschap en het zoeken van verbinding met mensen, wie zij ook zijn, waar zij ook wonen, daar loopt hij warm voor. En zoals hij alles doet vanuit een enorme gedrevenheid, gericht op het wel en wee van zijn medemensen en de samenleving, zo zet hij zich b.v. ook in voor de tennisvereniging in zijn dorp. 

Voor de gemeente Leiden is hij als ambtenaar actief in de sectoren buitenlandse werknemers, migranten, gehandicapten, vluchtelingen en maatschappelijke opvang. Van Ingen heeft al een hele loopbaan bij de gemeente achter de rug, wanneer hij in 1998 betrokken raakt bij de stedenbanden die Leiden onderhoudt met Oxford en Krefeld, Buffalo City ( Zuid Afrika), Juicalpa (Nicaragua) en het Poolse Torun. Deze taak is de doelgerichte alleskunner op het lijf geschreven. Hij beschikt niet alleen over het nodige geduld, maar als het moet kan hij ook heel pittig uit de hoek komen. Hij wil in het nastreven van zijn doel door de anderen volstrekt serieus genomen worden, maar tegelijk is een behoorlijke dosis humor en relativeringsvermogen hem niet vreemd. Carel probeert steeds om een uitwisseling ook echt inhoud te geven op het gebied van sport en cultuur. 

Na zijn pensionering in 2009 is hij dankzij zijn opgebouwde netwerk en internationale contacten bovendien betrokken bij evenementen als het Symposium over ‘De Kunst van het Vertalen’ (2010) en het ‘Big Book Project’ in 2014. En in het kader van het ‘Leiden Cycle Event’ wordt dit jaar in Oxford de ‘Bike Week’ georganiseerd. De winnaar krijgt de ‘Carel van Ingen Trophy’. Roelof Hol de voorzitter van de Stedenband Leiden-Oxford zegt: ‘ Zo geven wij blijk van onze grote waardering voor de betekenis die Carel jaren voor de stedenband Leiden-Oxford jaren heeft gehad. ‘ 

Ontzettend jammer dat een hersentumor deze bescheiden en gedreven man met zijn enorme expertise, waarmee hij nog steeds van grote betekenis was voor de verbintenis van Leiden met zijn zustersteden, fataal werd. Maar zelfs een duizendpoot kan vallen. Maar de mensen hebben van hem genoten. En ook voor hemzelf was elke dag zoals hij zei: ‘Een mijlpaal van licht’. 

Laat hij zo een lichtend voorbeeld mogen blijven voor ieder die dit eerbetoon leest. 

Leidsch dagblad

Broer Roolvink

03-02-2017

Nieuwsbrief Leiden-Torun


Om deze Nieuwsbrief te kunnen lezen klikt u
hier
 

In Memoriam Carel van Ingen


Mijn lieve man, onze vader, opa en broer is overleden. 

Elke dag was voor hem een mijlpaal van licht. 

Wij hadden hem graag nog langer bij ons gehad.

Carel van Ingen

 

Almelo, 10 juli 1946                                                    Langeraar, 4 december 2016

Theresia van Ingen-Utech
Eva en Alistair
    Sarie, Emilie
Jasper en Hafid
Broers en zussen


W. Ontzigtstraat 7

2461 SK Ter Aar

 

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Carel op woensdag 7 december van 20.30 tot 21.00 uur in uitvaartcentrum Monuta Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 in Leiden.

De plechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 10 december om 11.00 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg)in Leiden.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van Rhijnhof.

Na het condoleren volgt er een informeel samenzijn in het centrum van Leiden.

U wordt daar tijdens de plechtigheid over geïnformeerd.

Overeenkomstig de wens van Carel kunt in plaats van bloemen ter plekke een donatie doen aan Vivir Juntos, een stichting voor gehandicapte kinderen in Juigalpa, Nicaragua. U kunt deze stichting ook steunen via rekeningnummer:

NL 10 TRIO 0390 9437 11.

In Memoriam Cock Dijsselbloem

 


De post bezorgde vanmorgen (30 november 2016) een zeer triest bericht. 

Gisteren, 29 november 2016, is na een korte opname in het ziekenhuis overleden:

 

Cornelia Johanna van der Meer, In de leeftijd van bijna 85 jaar.                                     

Bij ons allen bekend onder haar roepnaam Cock.

Cock is jarenlang een bekende verschijning geweest binnen de Vereniging Vrienden van Oxford. 

Kort na de oprichting van de vereniging werd zij in het bestuur gekozen met de functie 

van secretaris en zij verrichtte haar werkzaamheden vanaf 1989 tot haar afscheid in 1999. 

Op de jaarvergadering van 12 april in dat jaar werd haar het Erelidmaatschap van

de vereniging aangeboden. In al die jaren vervulde zij het secretariaat met veel animo en voldoening

ondanks de veranderingen die plaats vonden in en buiten de vereniging.

Langzamerhand werd het bezoeken van bijvoorbeeld het diner tijdens het bezoek uit 

Oxford moeilijker voor haar. Toch was zij in de afgelopen jaren veelvuldig aanwezig en 

werd dan vergezeld door dochter en schoonzoon. De viering van het 70-jarig bestaan 

van de Link Leiden-Oxford dit jaar in Oxford heeft zij bijgewoond en hierbij ook onder 

de hoede van dochter en schoonzoon.

Wij verliezen in haar een bekend persoon van het eerste uur van het ontstaan van 

onze vereniging. Wij zullen haar missen.

Wij wensen dochters en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te accepteren.

Namens het Bestuur van de Vereniging Vrienden van Oxford.

Ab Kersten, voorzitter.Leiden Square


New Westgate square name unveiled

By Sarah Edwards

 The name of the new south square in the Westgate development was

officially unveiled at a special reception.

 The reception welcomed visitors from Oxford’s twin cities who were visiting for the

Remembrance weekend and served as the ideal opportunity to announce the new square’s name.

 The reception was hosted by the Lord Mayor of Oxford, Councillor Mohammed 

Altaf-Khan and Oxford City Council Leader, Councillor Bob Price.

 The square has been named Leiden Square to celebrate the 70th anniversary of the twinning link 

between Leiden and Oxford. With Leiden Square to the south of the new Westgate Quarter, 

and Bonn Square to the north, the name will symbolically commemorate Oxford’s links with its 

two oldest twin cities.  The Burgemeester of Leiden, Henri Lenferink and the 

Burgermeister of Bonn, Helmut Kollig was present at the reception, as will Pascal Clouaire, 

Adjoint to the Mayor of Grenoble responsible for international links.

 Cllr Price said: “Oxford is proud of its long-standing links to cities both in Europe and 

throughout the rest of the world. As an international city, twinning is a tradition that we 

intend to strengthen and to encourage strong participation from all sections of Oxford’s community. 

The naming of the new Leiden Square is an opportunity to commemorate our friendship in a 

permanent form as we approach the 70th anniversary of twinning with the city, and to remember

the tragic events of World War 2 which brought the three cities of Bonn, Leiden and Oxford together.”

Sara Fuge, Development Manager for the Westgate Alliance added: 

“We are delighted that visitors to Westgate Oxford will be able to enjoy using the new 

Leiden Square when we open in October 2017. This exciting new space in the heart of our scheme 

will be somewhere for everyone to enjoy, whether it’s a stop-gap from shopping or eating out, 

to rest and take in your surroundings, or to enjoy the events that we will host here. 

We are pleased that the name of the square has such an important meaning to Oxford 

and look forward to welcoming everyone next year.”

Next year, on Remembrance weekend, the City Council is planning to unveil 

a plaque in the square to mark the 70th anniversary in a ceremony which will 

be attended by the Burgemeester of Leiden and enlivened by performances from 

the Netherlands most famous marching band which was set up by the Free 

Dutch Army and the exiled Dutch Royal family in Congleton in 1941.

More information on:


"Reisprogramma Omroep West"

 Tijdens de borrel waar Oxford Leiden Square aankondigde liet onze burgermeester een leuk filmpje zien.
Het is gemaakt door een kunstenares die een ‘reisprogramma’ maakt (ze heeft Leiden niet hoeven te verlaten).
Oxford passeert de revue vanaf de twaalfde minuut. Het filmpje werd erg goed door de zaal ontvangen,
 iedereen vond het geweldig. Filmpje is vrij beschikbaar op de website van Omroep West.

http://www.omroepwest.nl/tv/programma/170000210/Westdoc/aflevering/170054862/Leiden-of-all-places

Persverklaring bij Brexit

De stedenband tussen Leiden en Oxford werd in 1946 opgericht, om de intense contacten die er tijdens 

de oorlog waren, na de oorlog voort te zetten. In het jaar van het 70-jarige jubileum, dringt zich de vraag op

hoe aan die band inhoud moet worden gegeven, op het moment dat het Verenigd Koninkrijk zich voor 

uittreding heeft uitgesproken, ook al bleek in Oxford maar 30% voorstander te zijn. Nu het nieuws nog vers is,

lijkt het verstandig om vast te houden aan het motto dat de Britten hun eigen bevolking voorhielden tijdens de oorlogsdagen: keep calm and carry on. In zijn toespraak tijdens het jongste jaardiner van de stedenband met 

Oxford in Leiden in begin mei hield de voorzitter van het Leidse bestuur de gasten al voor dat een stedenband 

om vriendschap draait en dat is juist in moeilijke tijden iets om ferm overeind te houden. Ware vriendschap is 

een band die ruimte biedt aan verschillen van inzicht. Het is een basis van vertrouwen dat je het goed met elkaar

voor hebt. Daarin is geen plaats is voor argwaan, verdachtmakingen en snelle verwijten. Laat de stedenband de

brug blijven van warm menselijk contact waaraan 70 jaar geleden zo sterk behoefte was en waaraan het in de

komende tijd niet mag ontbreken

naar boven

Programma Fietsevenement 

Leidcycle 22-06 t/m 24-06-2016

                  

Tijd

 

Activiteiten & locaties

Dinsdag 21 juni

 

18:35

 

 

22:00

Oxford aankomst Schiphol

-          in Leiden +/- 20:00

 

Torun aankomst Schiphol

-          in Leiden +/- 23:00

 

Woensdag 22 juni

 

8:45-9:15

 

09:15-9:30

 

 

9:30-10:00

 

10:00-10:30

 

10:30-10:45

 

10:45-11:15

Verzamelen bij Easyfiets, Haagweg 8

 

Welkomstmoment gemeente Leiden (B&W) Kennismaking met koffie en gebak

 

Presentatie over fietsen in Leiden

 

Presentatie van de deelnemers & kennismaking

 

Welkomstwoord wethouder gemeente Leiden

 

Uitleg theorie voor het fietsexamen

 

11.30-12:00

 

12:00-13:00

 

Fietsen naar ROC (stukje praktijkexamen)

 

Fietstheorie-examen!

 

Jullie krijgen rugzakjes met eten, drinken, een plattegrond, enz.

13:00-13:45

 

 

13:45-15:30

 

 

15:30-16:30

 

17:00-19:30

 

19:45-21:00 + uitloop

Fietsen naar de Burght

          Daar gaan we picknicken

 

Fietsen door Leiden en o.a.  langs fietsenstallingen De Waag

 

Naar Molen v.d. Valk voor een rondleiding

 

Rondleiding bij ROC & daar dineren

 

Oudhollandse spelletjes in Het Leidse Hout bos! (weet je nog: zaklopen, spijkerpoepen, koekhappen..)

Donderdag 23 juni

 

9.00 uur

Verzamelen met de fietsen bij Centraal Station

Je rugzak wordt weer gevuld met tussendoortjes

10.00-12.00

Heineken tour in Zoeterwoude!

12:30-13:00

13:00-15:00

 

15:00-15:30

 

15.30-16:45

 

Dan terug fietsen naar Leiden Centum om daar pannenkoeken te eten op de beestenmarkt

 

Fietsen stallen in een ondergrondse fietsenstalling

 

Boottocht met drankjes en hapjes

 

17:00-18:45

Afscheidsdiner bij Bregje in de Breestraat

18:45-+/-22:00

Fietsen naar Katwijk en daar zonsondergang kijken & eventueel wat drinken

 

 

Vrijdag 24 juni

 

11:00-13:00

 

 

 

 

Brunchen en er wordt jullie gevraagd hoe jullie de afgelopen dagen hebben ervaren ter afsluiting

 

Jullie krijgen aan het eind nog een verrassing voor mee naar huis!

 

 

Bestuursvacature

 

Het bestuur van de Stedenband Leiden-Oxford is in verband met wijzigingen in de bestuurssamenstelling 

op zoek naar personen die de functie zouden willen vervullen van secretaris en/of penningmeester.

Gedacht wordt aan iemand die affiniteit heeft met Leiden en met de stedenband Leiden-Oxford in het bijzonder.

Leeftijd is niet echt van belang, maar in verband met verjonging van het bestuur is een jonger iemand 

uiteraard van harte welkom.

Het werk van de Secretaris bestaat uit het onderhouden van contacten met onze zusterstad Oxford en 

daarom is een redelijke kennis van het Engels belangrijk.

De secretaris verzorgt de correspondentie met andere contacten in verband met uitwisselingsprojecten. 

De secretaris verzorgt de agenda en de uitnodiging hiervoor en is belast met de verslaglegging 

van de vergadering.

Het is mogelijk om het penningmeesterschap te combineren met het secretariaat.

De penningmeester maakt eenmaal per jaar de begroting en het financieel verslag op. 

Dit in samenspraak met de voorzitter en secretaris. Verder regelt hij/zij de betalingen.

Wilt u iets meer weten over de stedenband, ga dan naar:

http://www.leiden-oxford-link.nl
 

Heeft u interesse, laat het weten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter hr. R. Hol.

Het e-mailadres is:

roelof.hol@planet.nl

Graag zie ik uw reactie tegemoet.

 

R. Hol,

Voorzitter Stedenband Leiden-Oxford.

Afscheid Hein van Woerden

Herinneringen aan OxfordeinVoor zover ik mijn fotoalbums moet geloven dateren mijn eerste contacten met Oxford uit 1974, 

toen de stedenbanden met Oxford en met Krefeld op 3 oktober – 400 jaar Leidens Ontzet – 

met eenfeestelijke zitting van de gemeenteraad– in de Stadsgehoorzaal officieel werden bekrachtigd.

De drie volksliederen werden gezongen met oud-wethouder Bram Kret - die inmiddels 

burgemeester van Sassenheim was geworden – aan het orgel.

Wie er toen uit Oxford het protocol tekende weet ik niet meer precies. 

Was het Mayor Olive Frances Gibbs of the Deputy Mayor Bill Fagg, 

die in de hartelijke relaties tussen de Leidse en Oxfordse gemeentebesturen een

belangrijke rol zou gaan spelen? (Carel van Ingen: het was de Deputy Mayor, Reverend Tony Williamson; 

live Gibbs was verhinderd vanwege een reeds gepland officieel bezoek aan Bonn). 

In ieder geval was het een mooie plechtigheid en een spetterend feest in het stadhuis na afloop. 

Niet lang daarna bracht ik als secretaris van de politieke sectie van het Comité internationale uitwisselingen 

mijn eerste bezoek aan onze zusterstad. 

Het werd een memorabele reis. Onder leiding van raadslid Cor Elzinga en in aanwezigheid van wethouder 

Tinus van Aken zou een groep raadsleden en enkele begeleidende ambtenaren de oversteek maken. 

Gepland was per vliegtuig, maar tegen alle verwachtingen in was het toestel volgeboekt. 

We moesten schielijk overschakelen op de boot en het bezoek begon daardoor een dag te laat op 

Victoria Street Station in Londen, alwaar de Lord Mayors Secretary Harold Williams volgens afspraak 

met een “salmon pink map” onder zijn arm op de delegatie stond te wachten. 

“Quick visit by slow boat” kopte de Oxford Mail, maar de rest van het bezoek was bijzonder intensief, 

hartelijk, interessant en nuttig. Het zou de eerste ontmoeting van een flinke reeks bezoeken zijn, 

die mijn belangstelling en liefde voor de stad Oxford heeft doen ontwaken.

In al die jaren heb ik zeker 35 keer Oxford bezocht. Het lijkt veel, maar het is slechts een schijntje van het

aantal keren dat vele Oxfordvienden uit Leiden aan die stad moeten hebben gebracht.

Het ligt voor de hand dat vanwege mijn functie de relaties bestuurlijk waren ingekleurd. 

Zo zorgde ons bureau voor de ontvangst van de achtereenvolgende Lord Mayors, 

waaronder veel kleurrijke types, van hoog tot laag in de sociale stratosfeer. 

Zo had de Labour burgemeester Bill Fagg ooit als vakbondsman de Morris autofabrieken platgelegd, 

hetgeen hem en zijn vrouw er niet van heeft weerhouden een levenslange 

en innige vriendschap op te bouwen met de liberaal Cor Elzenga en zijn vrouw Joke, 

die talloze malen het echtpaar Fagg aan het Forsythiadal hebben gehuisvest 

en waar ik ook vele malen te gast was tijdens deze bezoeken.

Ik herinner mij dat in 1981 Lord Mayor Gorden Woodward en echtgenote Dorothy op 3 oktober Leiden bezocht. De net aangetreden Cees Goekoop had Leidens Ontzet ontdekt als een uitstekend netwerkmoment. Was tot op dat jaar het stadhuis hermetisch gesloten, Cees brak het open en begon in toenemende mate gasten uit te nodigen uit binnen- en buitenland om het bijzondere karakter van het feest aan de hele wereld uit te dragen.

 In mijn fotoalbums is nog een foto waarin Gordon en Dorothy, ambassadeur  Uchida van Japan en ik een ochtendritje in een koets door de feestende stad  maken. Met Gordon Woodward zijn de relaties innig geweest. Gordon heeft 

 zich zijn hele leven ingezet om wat van de stedenband te maken. 


Niet voor niets ontving hij de Gouden Speld van de gemeente Leiden, net als die andere prominente inwoners van Oxford, de onvergetelijke John Parsons, die zoveel voor de Oxford Leiden Link heeft gedaan. 

Zowel de begrafenis van John als van Gorden werden door de toen inmiddels 

oud-burgemeester Goekoop en ondergetekende bijgewoond.

Een van de meest intensieve jaren was het jubileumjaar 1986. Veertig jaar Oxford Leiden Link.

De BBC Oxford had het idee opgevat om in de jubileumweek elke dag rechtstreekse uitzendingen 

te verzorgen vanuit de koffiekamer van het Leidse stadhuis. Met interviews van bekende en onbekende 

Leidenaren en met reportages die in de namiddag werden opgenomen om de volgende dag uitgezonden te worden. Een fenomenaal project! Op mijn voorstel werd besloten te proberen om de Mattheus Passion op Goede Vrijdag – de laatste dag van de feestweek in Leiden – in Oxford uitgezonden te krijgen. 

De immer enthousiaste stationmanager John Bright hikte echter tegen de kosten van de huur van telefoonlijnen aan, die nodig waren om een directe uitzending mogelijk te maken. Dus bedacht hij het plan om de uitzending 

door te sturen naar alle 36 regionale BBC-stations in Groot Brittannië. 

Daarvoor was echter de steun en het geld nodig van de landelijke BBC, die uiteindelijk de lijnen huurde 

(toen nog een uitermate kostbare zaak!). Heel Engeland heeft van de Leidse Mattheus Passion kunnen genieten!

De generale repetitie op donderdag verliep echter desastreus. Vanwege een constructiefout zakte het podium, 

waarop het koor stond, voor de ogen van de verbijsterde Engelse presentator in elkaar en vielen er enkele licht gewonden en werd de aanvang met een half uur vertraagd. 

Groot nieuws in Oxford! De landelijke BBC was niet over één nacht ijs gegaan. 

Voor het hele project ben ik dat jaar vijf maal in Engeland geweest om de BBC te 

overtuigen van de kwaliteiten van het Bachkoor Holland en van het Residentie Orkest. 

Voorwaarde was bovendien dat ook een Nederlandse omroep de uitvoering zou uitzenden. 

Want om een hele opnametrein en crew naar Leiden te sturen was te duur en gelukkig hielp de EO 

een handje om de opname voor zijn rekening te nemen. Zo kwam het 40 jarige jubileum van Leiden Oxford 

via de radio ook in heel Nederland in de belangstelling te staan. Bij vrijwel alle lustra ben ik in Oxford geweest. 

Met Joop van der Reijden, met Cees Goekoop, die in een zeilende klomp in de wilgen aan de oever 

van de Thames vast kwam te zitten, met Cees Hugens, Eric Filemon en met 

al die vele vrienden waarmee we zoveel plezier hebben gehad.

De laatste jaren ben ik niet veel meer in Oxford geweest. Natuurlijk ontmoet ik de oude vrienden bij 

het meibezoek aan Leiden. Maar mijn werk nam me de laatste jaren te veel in beslag. 

Daar speelde natuurlijk ook mee dat ik een aantal jaren geleden de uitwisselingen met Oxford aan 

Carel van Ingen heb overgedragen, die zich met verve van zijn taak heeft gekweten 

en een mooi boek over de geschiedenis van de uitwisseling heeft afgescheiden. 

Ik was blij om bij de presentatie ervan in het stadhuis van Oxford aanwezig te kunnen zijn. 

Leiden heeft het voorrecht gehad om door Sir Stanley Rous en Albert Milhado aan elkaar geknoopt te zijn.

Er zijn voor kortere of langere tijd eeuwige vriendschappen gesloten, er zijn huwelijken uit voortgekomen, 

tallozen hebben onvergetelijke dagen in Oxford doorgebracht.

En zo ook is het mij vergaan. Als ik naar Morse - of tegenwoordig Lewis - kijk probeer ik onwillekeurig 

de straten en de pleinen in het geheugen terug te halen.

Hein van Woerden nam 18-06-2014 afscheid van de gemeente Leiden waar hij 43 jaar werkte.

(Foto's/video: Chris de Waard).

Mooie en dierbare herinneringen aan een mooie stad met prachtige mensen!

Hein van Woerden, November 2014. 


In Memoriam Roel Dragt


In de laatste week van oktober kregen wij het trieste bericht dat onze oud-voorzitter 

en erelid van de vereniging:

Roelof Harm Dragt,

was overleden in de respectabele leeftijd van bijna 90 jaar.

Roelof was zeer nauw betrokken bij de bezoeken aan en uit Oxford. Hij was één van de deelnemers tijdens de eerste sportuitwisseling in 1946. 

  Als gevolg van deze en later uitwisselingen was hij de initiatiefnemer in samenwerking met enkele overige leden om te komen tot een vereniging die in 1987 werd opgericht.

Een vereniging die tot doel had om na een bezoek aan Oxford een contact te onderhouden met de deelnemers/sters van de uitwisseling onder meer door bijeenkomsten te organiseren. De vereniging die ontstond kon zich verheugen in een groot aantal leden en voerde de naam: 

Vrienden van Oxford.

Als voorzitter van de vereniging droeg hij vele initiatieven aan om de ontstane 

Stedenband Leiden – Oxford verder te ontwikkelen en vanuit de vereniging de Stedenband te ondersteunen.

In 1999 droeg Roel de voorzittershamer over aan zijn opvolger en nam afscheid. Met regelmaat was hij nadien aanwezig bij bijeenkomsten totdat de leeftijd en een verhuizing dit ging beperken.

Op 30 oktober is in het crematorium Rhijnhof door zeer velen, waaronder het Bestuur van de vereniging Vrienden van Oxford en het Bestuur van de Stedenband Leiden-Oxford afscheid van hem hebben genomen.

Met respect zal binnen de vereniging aan Roel Dragt worden teruggedacht.


In Memoriam Peter Silvester

Twee maanden na zijn 90ste verjaardag is Peter Silvester in Oxford overleden. De party  ter gelegenheid van die mijlpaal werd door diverse leden van het Oxford-Comité bijgewoond.  De meesten van ons kenden Peter goed: een sympathieke, rustige man met een heerlijk

gevoel voor humor. Peter raakte betrokken bij de uitwisseling als lid van een fotoclub.

Hij en zijn vrouw Joyce logeerden bij Dora en Arend Meester. 

Daaruit ontstond een hechte  vriendschap: met z'n vieren hebben ze menige vakantietrip gemaakt.

Heel veel jaren was Peter lid van het Oxford-Comité, waar hij enorm gewaardeerd werd.

Wat hij zei was altijd "to the point". Hij is ook de ontwerper van het officiële logo van de

Link en van de mooie "Goldpin". Riet Aalders en Janneke Ottevanger werden in de negentiger jaren onderscheiden met deze speld, uitgereikt door toenmalig voorzitter John Parsons.

Joyce, die ook altijd aktief was in de Link, overleed in 2011. De Silvesters hebben allebei

een geweldige bijdrage geleverd aan de uitwisselingen. We zijn hen veel dank verschuldigd

Lintje Filemon

Dubbel feest

Op 1 oktober vond de Minikoraal plaats op 

de Garenmarkt, die gevuld was met wel 3400 schoolkinderen! 

Deze feestelijke happening wordt al 21 jaar geleid door Eric Filemon, 

in de hoedanigheid van Burgemeester Pieter van der Werff, 

met vol enthousiasme! Ook burgemeester Lenferink is 

daarbij aanwezig en draagt meestal aan het begin zijn 

burgemeestersketen tijdelijk over aan 

“burgemeester v.d. Werf”. 

Maar niet dit jaar. Zoals hij zelf zei:

“hij had nog een  taak te verrichten….”   

Bijna aan het eind van deze samenkomst, waarbij het 

Leidens Beleg en Ontzet weer verteld en bezongen werd, 

kwam Burgemeester Lenferink het podium op! 

Namens koning Willem-Alexander mocht hij Eric de 

versierselen opspelden die behoren bij de benoeming van 

“Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” voor zijn vele 

maatschappelijke verdiensten. Zo was hij o.a. ook 11 jaar 

onze voorzitter van de Stichting Stedenband Leiden-Oxford, 

waar tijdens zijn ‘bewind’ zonder anderen tekort te 

doen natuurlijk) veel leuke en interessante grote 

uitwisselingen zijn geweest. Hij is of was 

betrokken bij Alecto (hockey ) - Danaïden (korfbal)- en is 

al jarenlang actief bij de “3 October Vereniging” in 

allerlei functies. En dit alles naast zijn functies  in het onderwijs!                                                                                                                                                      Eric, namens “Leiden-Oxford” van harte gefeliciteerd!

                                                                                                                                     


Lintje van Gorkom

Muziek met een extraatje …

Eerder dit jaar is er nog een Koninklijke onderscheiding uitgereikt! 

Aukje van Gorkom-Winsemius was sinds het jaar 2000 betrokken bij de Internationale muzikale uitvoeringen in Oxford. Zij was 20 jaar lang de drijvende kracht en spil van het Jeugd Symfonie orkest “Rijnstreek” (JSR). 

In deze hoedanigheid heeft ze zich ook sterk gemaakt om met het orkest mee te doen in Oxford. 

Héél véél werk is hier voor verzet door haar en dat was weer een grote steun voor ons bestuursleden van Leiden-Oxford. Noem bij een van de jeugdleden van het eerste Oxford avontuur “Noye’s Fludde” en het ene verhaal na het andere rolt over je heen….

 (Toevallig weet ik hier ook wel iets van..…) 

Zij stopt nu met al haar vrijwilligersactiviteiten 

bij het orkest en bij de landelijke werkgroep jeugdorkesten van de Federatie van Amateur Symfonie- en strijkorkesten.

Tijdens het zomerconcert in juli jl. werd Aukje heel hartelijk bedankt voor alle inspanningen en haar grote inzet tijdens die 20 jaar en kreeg uit handen van de Burgemeester van Rijnwoude de Koninklijke onderscheiding opgespeld. Zij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Namens “Leiden-Oxford”, Aukje, van harte gefeliciteerd!

naar boven